Magasinerad egendom har försvunnit - och företaget finns inte kvar

Jag anlitade gör två år sedan en flyttfirma för att flytta delar av ett kök från en lagerlokal i Göteborg till en annan i Kungälv. Då flyttkillarna skulle bära in del av köksön, visade det sig att den var för lång gör att kunna ta svängen i det hyrda förrådet.

Ansvarig kontaktperson på flyttfirman erbjöd mig att de kunde ombesörja förvaring i deras egen lagerlokal i Borås där de var stationerade.

Flytten fakturerades och betalades enligt överenskommelse. Hyran för magasineringen skulle regleras efter jag hämtat köket alternativt de kört ut det till mig.

Jag kontaktade företaget via mailsvar i den tråd vi tidigare kommunicerat i (info-adressen), samt kontaktade kontaktpersonen. Det senare kunde inte levereras då adressen inte längre fanns, men jag fick svar på info-mailen. Personen undrade enbart vad jag har för underlag. Jag antar att han menar bevis/avtal eller liknande på att mitt gods förvarades hos dem.

Jag ringde upp honom och informerade om vad det gällde, men han hänvisade bara till att de nu hade nytt organisationsnummer och att han inte sett några delar av ett kök. Han sa att jag fick skylla mig själv, då jag inte hört av mig på så länge, men vi hade ju bestämt att jag skulle återkomma när huset var byggt.

Jag smsade genast den person jag kommunicerat med gällande flytt och magasinering. Hon berättade att ingen av dem längre arbetade kvar på företaget, men hon mindes att mitt kök hade stått alldeles utanför hennes kontorsrum.

Vad göra?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det låter inte som ett helt professionellt bemötande som du har råkat ut för. Först och främst ska nämnas att överenskommelsen som jag har förstått att du och företaget träffat via mail utgör ett bindande avtal. Mitt svar kommer att utgå från vilka anspråk du har möjlighet att rikta direkt mot företaget. Vidare kommer jag kort redogöra hur du kan gå till väga om ett brott har begåtts.

Vad innebär det att förtaget bytt organisationsnummer?

Företag brukar kallas för juridiska personer. Liksom vi fysiska personer har ett personnummer har juridiska personer ett organisationsnummer. Har ett företaget ett nytt organisationsnummer är det inte längre fråga om samma juridiska person. Vanliga anledningar till att varför företag slutar att existera är exempelvis konkurs eller om företaget blivit uppköpt.

Dina möjligheter att rikta anspråk mot företaget när det fått ett nytt organisationsnummer är därför, tyvärr, ganska små. Möjligheten finns däremot om företaget köpts upp av ett annat företag och att det nya företaget även övertagit de befintliga avtal som funnits i det gamla företaget.

Vilka civilrättsliga anspråk kan riktas?

När lös egendom så som ditt kök magasineras eller annars förvaras ser vi till konsumentköplagen (1 § Konsumenttjänstlagen [KtjL]).

Företaget som förvarat ditt kök har en skyldighet att tillvarata dina intressen och om möjligt samråda med dig som kund (4 § KtjL). Bortser företaget från detta anses det att tjänsten de tillhandahållit dig felaktig (9 § KtjL). Naturligtvis har företaget inte tillvaratagit dina intressen om köket har försvunnit. Företaget kan då bli skyldiga att på olika sätt gottgöra dig (19 § KtjL). De påföljder som är intressanta i sitt fall är huvudsakligen att företaget skaffar fram ert eller liknande kök (20 § KtjL) Har ni lidit ekonomisk skada av att köket försvunnit kan företaget även få betala skadestånd (31 § KtjL).

Har ett brott begåtts?

Juridiska personer kan inte bli ansvariga för brott enligt svensk rätt. Har brott begåtts inom en näringsverksamhet är det alltid en fysisk person som får stå till svars. Möjlighet finns således att ställa någon till ansvar även om företaget som juridisk person inte längre finns. Vem som sådana fall blir ansvarig för brott beror på vem som kan sägas varit ansvarig för handlandet eller bristen på handlande som ledde till att ditt kök försvann.

Vilket brott det kan röra sig om är svårt att säga utifrån de givna omständigheterna. Uttalande om vilket brott det kan röra sig om hade behövts föregås av en polisutredning. Däremot kan jag tänka mig att det rör sig om brottet "olovligt förfogande" (10 kap. 4 § Brottsbalken). Olovligt förfogande innebär kort beskrivet att någon som förvarar egendom åt någon annan förfar så att egendomen förstörs eller försvinner. Brottet kan leda till böter eller straff i högst ett år.

Slutligt råd

Mitt slutliga råd är att du först pratar med företaget igen. Försök få fram under vilka omständigheter företaget har bytt organisationsnummer. Har företaget exempelvis blivit uppköpt finns möjlighet att det köpande företaget även tagit över avtal och andra förpliktelser som funnits i bolaget. För att göra företaget mer hjälpsamt inställt kan du nämna att du misstänker att ett brott har begåtts. Vill du kan du även göra en polisanmälan.

Du har bokat efterföljande telefonrådgivning. Jag kommer därför att ringa upp dig på angivet nummer torsdagen den 27/5 kl.10. Passar tiden mindre bra eller om du har ytterligare frågor kan du kontakta mig på my.ohman@lawline.se.

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”