Lottförsäljning i ideell förening

Hej,

Är man som förälder till ett barn i en fotbollsklubb, tvungen att sälja, som i detta fall, minst fem st tipsrader för 100:-/st? Vill eller kan man inte så måste vi köpa ut dem för 500:-. Detta sker 2 ggr/år. Vi tycker detta är väldigt mycket pengar då vi inte har någon att sälja till. Man får heller inte behålla vinsten då en stor del går till kubben. (En enkelrad kostar 10:- för 10 veckor om vi väljer att själva tippa utanför klubben). Min dotter vill bara spela fotboll men alla de här måsten som klubben ställer som krav på framför allt oss föräldrar gör att vi inte känner oss hemma i det här. Vi gör det för dotterns skull. Hon är ju bara 10 år.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Fotbollsklubbar är i princip alltid ideella föreningar. För dessa finns inga uttryckliga lagar, föreningens förehavanden styrs framförallt av föreningens stadgar men även av vad som brukar kallas ”god föreningssed”.

Genom att bli och förbli medlem i en förening förpliktas man att följa föreningens stadgar. Det är som sagt dessa regler som gäller. Stadgarna fattas i demokratiska föreningar efter majoritetsbeslut och kan således även ändras med ett sådant. Anser man att stadgarna bör se annorlunda ut har man sin fulla rätt som medlem att påtala detta.

I ditt specifika fall med lotterna är det alltså föreningens stadgar som gäller. Om det där fastslås att man som medlem åtar sig att sälja X antal lotter så har man genom att bli medlem förpliktats att göra detta. Jag spelar själv fotboll och har tvingats köpa/sälja många lotter genom åren. Åtminstone i in förening är det en av de viktigaste inkomstkällorna, jag gissar att så kan vara fallet även i er, och det är därför det finns i stadgarna.

Om man vägrar att sälja lotterna kan konsekvensen bli att man utesluts ur föreningen. Stadgarna måste gälla lika för alla. Vad ni bör göra är att ta kontakt med er dotters tränare alternativt någon i klubbens styrelse och uttrycka era oroskänslor inför detta. Möjligen kan de hjälpa er att reda ut det hela.

Med vänlig hälsning,

Henrik ÄrnlövRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”