Lösa ut särkullbarn i förtid

Om man ärvt make/maka med fri förfoganderätt och särkullsbarnen har rätt till efterarv med kvot del 50 %.

Kan man i förtid lösa ut särkullsbarnen? Om man inte vill att dom fortlöpande skall ha del av värdestegring i ens egendom?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bröstarvinge till den först avlidne maken som inte är makarnas gemensamma (särkullbarn) har enligt huvudregeln i 3 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) rätt att få ut sitt arv omedelbart. Eftersom att det är särkullbarn verkar det här som att de har avstått sin rätt att ta ut sitt arv omedelbart till förmån för dig. Vilket innebär att enligt 3 kap 9 § ÄB att de istället får rätt till efterarv. I sådant fall blir särkullbarnet i likhet med gemensamma barn efterarvinge till den avlidne och får ut sitt arv efter att du som styvförälder har dött. Viktigt att komma ihåg är att för 3 kap 9 § ÄB ska bli tillämplig måste arvsavståendet uttryckligen ange att avståendet sker till förmån för dig.

Kan man i förtid lösa ut särkullsbarnen?

Är det så att de avstått sin rätt till att få ut sitt arv omedelbart så är svaret på din fråga nej. För att du skulle ha undvikit att särkullbarnen fått del av en eventuell värdestegring i kvarlåtenskapen så borde särkullbarnen fått ut sin arvslott direkt. Särkullbarnen har vid din död rätt att få ut den andel som motsvarar vad de avstod från vid din makes död, alltså 50 %. Du ärver deras lott med fri förfoganderätt och särkullbarnens arvsrätt förvandlas till en kvotdelsrätt i en framtida förmögenhetsmassa. Att särkullbarn avstår sin rätt till att få ut sitt arv direkt medför alltså att de antingen kan få ut ett större arv eller ett mindre arv beroende på förmögenhetsmassan vid din död.

Vad som kan vara värt att nämna för dig är något som kallas förkovran, vilket är ett undantag från huvudregeln att en värdeökning också ska tillfalla särkullbarn med efterarvsrätt. Enligt 3 kap 4 § ÄB vid förkovran ska värdeökningar endast tillkomma dina egna arvingar. En förkovran enligt lagens mening är tillskott som tillkommit genom arv, gåva, testamente eller förvärvsarbete.

Hoppas det gav svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning