FrågaFAMILJERÄTTBodelning27/10/2018

Lösa ut make från bostad efter skilsmässa

Min man vill skiljas, jag ska ev lösa ut min man, Om

Jag ska bo kvar, hur mycket ska jag lösa ut min man med.

Huset värderat: 2,5 milj

Köptes för 1,250 milj

Renoveringar ca 300000

Lån på ca 2,3 milj

Tacksam förr en fingervisning på ungefärlig uträkning.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske. (9 kap. 1 § äktenskapsbalken) En bodelning innebär att makarna lägger samman sin egendom och delar lika på det sammanlagda värdet. Innan egendomsvärdet läggs samman ska dock varje make dra av de skulder denne har från värdet av egendomen som denne har. (11 kap. 1-3 §§ äktenskapsbalken)

I en bodelning tar man hänsyn till all egendom, så länge den inte utgör enskild egendom. Det betyder att man egentligen inte bara ser till er bostad vid en bodelning. Men om vi gör det i det här fallet så innebär det att värdet av huset idag, alltså 2,5 miljoner, är värdet av egendomen. Från värdet av egendomen ska man dra av skulder, i det här fallet ett lån på ca 2,3 miljoner. Huset är alltså värt 200 000 kr när lånet räknats bort. Det värdet ska man som makar dela lika på, vilket blir 100 000 kr var.

Ifall du exempelvis bor kvar i huset och därefter också kanske tar över lånet, så innebär det att du får lösa ut din man för hans andel i huset, alltså 100 000kr. Du får då behålla huset som är värt 2,5 miljoner, köpa ut din make för 100 000 och också ha ett lån på 2,3 miljoner. Vilket innebär att du också får ut 100 000kr om man ser det på ett övergripande sätt.

Detta är ett översiktligt exempel där utgångspunkten är att du tar över huset och lånet. Om ni gör på något annat sätt kan det påverka beloppet som din man ska köpas ut med. Som ovan nämnt så tar man hänsyn till all egendom vid en bodelning, och inte bara huset, därför kommer även värdet av möbler, fordon och dylikt blandas in i detta. Du kan exempelvis välja att kvitta din makes del av värdet i huset mot annan egendom som ingår i bodelningen med värde av 100 000kronor, istället för att köpa ut honom. (11 kap. 10 § äktenskapsbalken)

Hoppas svaret kan vara till hjälp!


Frida GustafssonRådgivare