Livstidsstraffet och villkorlig frigivning

2017-11-27 i Påföljder
FRÅGA
Varför är livstids fängelse bara mellan 18-25 år och inte en hel livstil? Och varför behöver man bara sitta 2/3 av sitt fängelsestraff och få resten som villkorlig dom?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Livstids fängelse är den svenska lagens strängaste straff och ingår i straffskalan för bl.a. mord, grov mordbrand och grovt spioneri. Livstids fängelse är inte tidsbestämt och det är först efter att den dömde avtjänat minst tio år av straffet som han eller hon kan ansöka om att få sitt livstidsstraff tidsbestämt. Om tingsrätten går med på ansökan får det tidsbestämda straffet inte vara kortare än 18 år, som är det längsta tidsbegränsade straff som kan dömas ut i Sverige.

Den som fram till idag har suttit längst har fått sitt livstidsstraff tidsbestämt till 51 år och frigavs villkorligt efter 34 år, så att livstids fängelse endast skulle kunna handla om ett fängelsestraff på mellan 18 - 25 år stämmer alltså inte. Straffet skulle i teorin mycket väl skulle kunna innebära att man spenderar resten av sin livstid i fängelse, men vissa menar att "fängelse på obestämd tid" skulle vara ett mer rättvisande namn på straffet. Livstidsstraffet och dess utformning har sin grund i politiska beslut där man ansett att en sådana här lösning är rimlig, men det finns många motståndare till den synen.

Villkorlig frigivning innebär, precis som du skriver, att den dömde i normalfallet frigivs efter att 2/3 av det utdömda straffet (26 kap. 6 § brottsbalken). Avsikten med reglerna är att man, genom en individualiserad verkställighet, främjar de intagnas motivation att förändra sitt beteende och skapa förutsättningar för dem att själva medverka till sin anpassning i samhället. I detta ligger att ge incitament till skötsamhet under verkställigheten och till att de intagna själva aktivt verkar för en positiv utveckling och till förbättrade frigivningsförhållanden. Ytterst syftar åtgärderna alltså till att minska risken för återfall i brott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1616)
2021-12-05 När preskriberas brott?
2021-12-03 Vad kan hända med en arbetstagare som stjäl pengar från arbetsplatsen?
2021-11-30 Vilket straff kan jag få för vapenbrott?
2021-11-30 Beräkning av strafftid - villkorlig frigivning, avräkning av häktestid samt särskilda utslussningsåtgärder

Alla besvarade frågor (97662)