Likhetsprincipens innebörd vid två olika stämmobeslut i olika ärenden med omständigheter som till synes var väsentligen samma

2017-05-21 i Föreningar
FRÅGA
Hej. Vi i min brf hade stämma där jag och en granne hade sänt in motion angående uteplats. De två uteplatserna är lika stora och ser likadana ut, det som skiljer är att min lägenhet är i ett annat hus.Grannens motion blev godkänd men min blev nedröstad med en röst, personen som röstade annorlunda är också ordförande i styrelsen.Hans motivering var att min uteplats var för stor även om de båda uteplatserna i sina motioner var lika stora.Finns det någon lika behandling klausul? Tex eftersom grannens blev godkänd så får jag också ha uteplats eftersom i båda bor vid innergården? Kan ordföranden rösta olika med motiveringen att ena uteplatsen är för stor när de båda har samma kvadratmeter?Tack för hjälpen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Ja, medlemmar i en förening måste behandlas lika. Det följer av den s.k. likhetsprincipen. Det går dock att göra undantag från likhetsprincipen om det är sakligt motiverat.

Ordföranden i styrelsen får rösta annorlunda, även om hans motivering inte stämmer.

Måste medlemmarna behandlas lika?

I din förening gäller en likhetsprincip, som innebär att föreningens medlemmar ska behandlas lika. Den gäller även om den inte finns med i lagen. Stadgarna kan dock göra undantag från den.

Likabehandling förutsätter dock att fallen faktiskt är lika.

Man kan emellertid också göra undantag från principen om särbehandlingen kan motiveras med sakliga skäl. Inte alla sakliga skäl kan dock motivera en särbehandling. Det avgörs dock från fall till fall när en särbehandling kan godtas.

Rättsläget är i den här delen inte helt klart.

Likhetsprincipen tar främst sikte på att hindra illojal eller otillbörlig särbehandling (se NJA 1989 s. 751).

Det är svårt att säga vad utfallet skulle bli i ditt fall, för likhetsprincipen inte säger så mycket i sig. Det duger dock nog inte att du hävdar att ni båda bor i innergården, utan man måste se till alla omständigheterna.

Vill du läsa mer finns det ett tidigare svar om samma fråga på Lawline: Likhetsprincipen

Får ordföranden i styrelsen rösta annorlunda med hans motivering?

Det finns egentligen inga skyldigheter för någon medlem i förening att rösta åt något håll.

En medlem kan dock bli skadeståndsskyldig om han medverkar till att överträda lag eller stadgarna genom sin röst (13 kap. 3 § lagen om ekonomiska föreningar, som gäller för en brf enligt 10 kap. 1 § bostadsrättslagen). Det förutsätter så klart att du har orsakats någon skada.

Beslut av stämman kan dock klandras (7 kap. 17 § lagen om ekonomiska föreningar, som gäller för en brf enligt 9 kap. 14 § bostadsrättslagen). Därför kan det vara svårt för dig att hävda att du har drabbats av en skada.

Noga räknat kommer det ju egentligen vara du själv som har orsakat dig skadan, genom att inte klandra stämmans beslut.

Att medlemmen är ordförande i styrelsen spelar i princip ingen roll, för han röstar i egenskap av vanlig medlem.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med likhetsprincipen i ekonomiska föreningar är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (544)
2021-12-04 Kan en enskild styrelseledamots rättshandling binda en bostadsrättsförening?
2021-11-29 Fråga om tolkning av fråga på medlemsmöte
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?

Alla besvarade frågor (97671)