Likhetsprincipen i ekonomiska föreningar

Hej!

Vad kan jag göra när min bostadsrättsförenings styrelse behandlar mig på annat sätt än mina grannar? Kan jag vända mig till hyresnämnden?

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Lagen om ekonomiska föreningar (LeF) (2016:108) gäller även för bostadsrätter. I 6 kap. 13 § LeF, se här, framgår att styrelsen eller någon annan ställföreträdare för föreningen inte får företa avtal eller åtgärder ägnade att ge otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem. Detsamma gäller för föreningsstämman (se 7 kap. 37 § LeF här). Denna generalklausul kallas likhetsprincipen och gäller alltså även för dig som medlem i din bostadsrättsförening. Den innebär i huvudsak en skyldighet för föreningens organ att behandla alla medlemmar lika.

Av din fråga framgår emellertid inte vilka åtgärder som tagits varför en bedömning i detta avseende inte kan göras. För bostadsrättstvister finns bostadsrättsnämnden.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”