Likhetsprincipen i bostadsrättsförening och talan mot stämmobeslut

2017-05-25 i Föreningar
FRÅGA
Hej. Vi i min brf hade stämma igår, där jag och en granne hade sänt in motion angående uteplats. De två uteplatserna är lika stora och ser likadana ut, det som skiljer är att min lägenhet är i ett annat hus som står mitt emot grannen. Grannens motion blev godkänd men min blev nedröstad. Innefattas jag av likabehandlingsprincipen? Tex eftersom grannens blev godkänd så får jag också ha uteplats eftersom vi båda bor vid innergården?Jag vet att en person under stämman tyckte att min uteplats skulle försämra arkitekturen men kan man hävda det och sen godkänna den andres motion? Uteplatserna kommer ju att gå att ta bort utan att det blir märken på fasad eller mark, och husen är byggda i samma stil och årtal.Om ni tror att jag gör det hur gör jag då för att driva det här vidare?Tack!
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler för beslut vid en bostadsrätts föreningsstämma återfinns i lagen om ekonomiska föreningar (FL) se här. Enligt 7 kap. 37 § FL får föreningsstämma inte fatta beslut som är ägnat att ge otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan. Beslutet ska också vara till nackdel för föreningen eller någon medlem. Detta benämns som likhetsprincipen som är en rätt för medlemmar i en förening. Om du anser att din rätt enligt denna princip inskränkts genom ett stämmobeslut kan du föra talan mot föreningen vid allmän domstol enligt 7 kap. 43 § FL. Beslutet kan då upphävas eller ändras av domstolen om det skulle bryta mot likhetsprincipen i 7 kap. 37 § FL.

Det är svårt för mig att göra en bedömning i denna fråga eftersom jag inte fått ta del av hur och i vilken mån arkitekturen på området kan försämras. En annan sak är också hur pass tillgänglig uteplatsen på grannens sida är till övriga medlemmar i föreningen. Om den är särskilt otillgänglig för vissa medlemmar kan du hävda att beslutet varit till nackdel för dig. Det bör noteras att för att kunna göra det med framgång krävs att det inte bara rör sig om en fördel utan att den också är otillbörlig. Om dina grannar håller med om att arkitekturen försämras med två uteplatser och visar skäl för detta torde beslutet inte anses vara otillbörligt och därmed inte heller vara sådan kränkande av någons lika rätt i föreningen som avses. Domstolen gör däremot alltid en skönsmässig bedömning i dessa frågor och kan komma fram till annat om du lyckas bevisa att beslutet varit till otillbörlig fördel för din granne. Jag hade däremot försökt övertyga mina andra grannar med argument till varför det hade varit bra med en till uteplats och på så sätt samlat ihop fler röster inför nästa stämma.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (543)
2021-11-29 Fråga om tolkning av fråga på medlemsmöte
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?
2021-11-12 Mötesordförande på årsmötet och stadgarna i ideell förening

Alla besvarade frågor (97581)