Likabehandling av föreningsmedlemmar

2021-01-18 i Föreningar
FRÅGA
Hej! Vår förening har höjt hyran för parkeringen med 300 kr/månaden (från 100 kr/månaden till 400 kr/månaden). Detta då de utfört stambyten i vissa lägenheter i bostadsrättshusen och anser att de behövde dra in mer pengar. Min fundering är om de kan göra så att de endast tar betalt av de som har parkering? Det borde väl läggas på hyran eller något annat så att alla i föreningen hjälps åt? Känns konstigt att bara vi som har bil ska drabbas. Visst, de ökade även årsavgiften med 7-8%. Men parkeringen höjdes med 400%..Mvh
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (1 kap. 1 § bostadsrättslagen). En allmän princip som gäller för alla typer av associationer inklusive föreningar är likhetsprincipen. Likhetsprincipen innebär att alla medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för att behandla medlemmarna olika (detta framgår av ett rättsfall benämnt NJA 1977 s. 393).


I ditt fall beror svaret på omständigheterna. Ingår kostnaden för stambytet i den ökning som årsavgiften har genomgått? Ökar parkeringsavgiften av andra anledningar? Även om så inte är fallet och det enbart är medlemmar med parkering som drabbas, har föreningen sakliga skäl för att behandla sina medlemmar annorlunda?

Om det enbart är medlemmar med parkering som drabbas av kostnaderna för stambytet och föreningen inte har sakliga skäl för detta handlande så finns det en risk för att föreningen har överträtt likhetsprincipen.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vill du ha ytterligare juridisk rådgivning så är du välkommen att ställa fler frågor!


Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (503)
2021-05-07 Ändring av ersättning för utfartsrätt
2021-05-06 Tolkning av 48 a § anläggningslagen
2021-05-03 Styrelsen i min bostadsrättsförening nekar mig installation av markiser - Vad gäller?
2021-04-30 Vem kan vara revisor i en Brf-styrelse?

Alla besvarade frågor (92161)