Ledamots ansvar vid utträde ur styrelsen

2017-11-27 i Föreningar
FRÅGA
Hej, Har en ledamot och suppleant något ansvar efter formellt utträde i ideell styrelse under kvarvarande räkenskapsperiod?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller att det är själva föreningen, den juridiska personen, som med sina tillgångar är ansvarig för föreningens åtaganden. En styrelse kan dock bli ansvarig vid vissa omständigheter eftersom styrelsen fått ett förtroendeuppdrag att sköta föreningens angelägenheter.

De ansvarsformer som kan bli aktuella är bland annat skadeståndsansvar, både gentemot föreningen och utomstående, straffrättsligt ansvar och personligt betalningsansvar.

Om det sker något som kan föranleda ansvar efter att en ledamot eller en suppleant avgått ur styrelsen kan dessa inte bli ansvariga. Däremot kan de bli det om det skedde något när ledamoten eller suppleanten satt i styrelsen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (542)
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?
2021-11-12 Mötesordförande på årsmötet och stadgarna i ideell förening
2021-11-10 Rösta om ansvarsfrihet

Alla besvarade frågor (97358)