Låta ett barn ärva fastigheten och undvika tvångsförsäljning

Hej, om vi är tre barn som ärver ett gods, varav ett vill ha kvar fastigheten. Vad skulle passa som en intern juridisk text mellan fadern och barnet som vill ha kvar godset, för att det inte skulle behöva bli en tvångsförsäljning?

Jag frågar efter följande i mitt svars mål:

1, ska ett testamente skrivas eller revideras?

2, annat/övrigt juridiskt dokument som skall samtyckas mellan fadern och barnet som vill ha kvar godset?

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Det enkla svaret, om alla är överens om allting och ingen börjar bråka, är att något dokument inte behövs över huvudet taget. Det är nämligen ni tre barn som ska komma överens efter dödsfallet vid fördelningen. Så länge ni inbördes inte börjar bråka så tar var och en sitt. Om det däremot finns risk för osämja så är det alltid bra att upprätta dokument som är giltiga och avgörande vid en tvist.

Testamente
Ett testamente bör för säkerhets skull upprättas där ett barn tilldelas fastighetern och de andra två tilldelas andra tillgångar. Viktigt i det här avseendet är att uppmärksamma så att inget av barnen får såpass mycket att de andras laglotter kränks. Om det totala arvet är 300 kronor så ärver varje barn egentligen 100 kronor. Laglotten för vardera barn är då hälften av detta, dvs 50 kr. Ett testamente som då ger 202 kronor till ett barn och 49 kr vardera till de andra barnen kan klandras av de barn som får 49. Klandrar de testamentet kommer de att tilldelas 50 kr.
Viktigt att tänka på här är alltså att fastigheten inte får vara värd så mycket att de andra barnens rätt till laglott blir kränkt. Finns det gott om andra tillgångar så blir det här inget problem. Om de barnen som tilldelas för lite arv inte bryr sig om arvet och inte väljer att klandra testamentet så kommer det inte hända något. Man kan därför testamentera allting till ena barnet utan problem om de andra två barnen inte behöver arvet. Skulle det vara så att fastigheten är det enda värdet i dödsboet så kan såklart barnet som får fastigheten ersätta er andra med kontanter som kanske lånas från en bank med fastigheten som säkerhet. Det finns flera möjligheter här beroende på hur just er situation ser ut.

Tänk på att ett testamente skall bevittnas av två personer för att vara helt giltigt.

Gåva innan dödsfallet
Ett annat alternativ är att fadern under sin livstid faktiskt ger bort huset till barnet och skriver ett gåvobrev där det framgår att det inte är förskott på arv. Förmodligen finns det dock möjlighet för de andra barnen att klandra ett sådant "icke-förskott på arv" eftersom det är en väldigt omfattande del och egentligen bara framstår som ett sätt att gå runt arvsrätten.
Några skatter utgår varken på arv eller gåva.

Övriga juridiska dokument
Här finns egentligen inget krav på något dokument mellan fadern och barnet. Det sker automatiskt genom testamentet och genom att arvet utdelas till de tre barnen.

Det kan dock vara så att ni behöver upprätta ett dokument mellan de tre barnen om det ena barnet skall få fastigheten och ersätta de andra barnen med kontanter från egen ficka. Här blir det helt enkelt så att de tre barnen ärver fastigheten och det ena barnet köper ut de andra. Här finns vissa skatteaspekter som är vettiga att ta hänsyn till men eftersom de är relativt omfattande och jag inte ens vet om det blir aktuellt här väljer jag att inte svara på det, om det är så att det här är ett alternativ som ni kommer använda er av så kan jag dock svara mer utförligt i den delen.

Om tvångsförsäljning:
Tvångsförsäljning blir det egentligen bara tal om då alla tre barnen ärver fastigheten och sen inte kommer överens om vad man skall göra med den. Då är det en gammal lag om samägande som kommer in i bilden. Detta undviks enklast genom att ett barn tilldelas fastigheten och de andra tilldelas andra saker. Men man kan också enkelt undvika det genom att vara överens om vad man skall göra med egendomen.

Att göra:
1. Upprätta ett testamente som är giltigt med två vittnens namnunderskrift.
2. Se till att alla barn får tillräckligt mycket så det inte finns risk att det blir osämja och vilja att klandra testamentet.
3. Ställ frågor om skatteaspekten av att ett barn köper ut de andra två.
4. Hoppas att ingen dör eftersom det alltid är tråkigt när folk dör.

Lycka till och Gott Nytt År! Med vänliga hälsningar,

Jonas P. LindRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning