FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder27/04/2019

Långa utredningstider vid brott - preskription och straffsänkning

Hej,

Jag blev sommaren 2017 misstänkt för fiskebrott.

Nu 2019 (2 år senare) vill man utreda ärendet.

Finns det ingen tidsram innan brotten läggs ner?

Tycker det är väldigt lång tid imellan brott och utredning.

Utredaren själv kunde inte svara på frågan.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställer reglerar bestämmelser som återfinns i brottsbalken (BrB).

Nästan alla brott har en preskriptionstid

De allra flesta brott kommer att preskriberas efter en viss tid, innebärandes att de inte längre går att hålla någon ansvarig för dem. Det går alltså inte att döma ut någon påföljd och brottet upphör i praktiken att existera. Ett brotts preskriptionstid avgörs av hur det aktuella brottets straffskala ser ut, alltså hur allvarligt och straffvärt brottet är betraktat i rättsordningen (BrB 35 kap. 1 §). Eftersom det inte framgår vilken typ av fiskebrott du är misstänkt för kan jag inte ge dig ett exakt svar, men många av fiskebrotten verkar ha ett års fängelse som maximalt straff. Det innebär i så fall att dessa brott ska preskriberas efter precis två år (från dagen då brottet begicks). Emellertid kan grova fiskebrott ge upp till två års fängelse, och är brottet av sådan art kommer det inte att preskriberas förrän fem år efter att det påstås ha begåtts.

Preskriptionstiden börjar alltså löpa från det att brottet begåtts, och löper tills det att den misstänkte häktas eller delges stämning. Vet du med att du har mottagit en stämning för brottet (och inte bara underrättats om utredningen) har alltså preskriptionstiden frusits och brottet kan prövas i rätten. Du säger att två år har gått sedan händelsen, vilket innebär att det verkligen är ett gränsfall huruvida ett fiskebrott av normalgraden går att åtala för. Har du ännu inte delgivits en stämning av rätten, kanske du därför aldrig kommer att åtalas.

Sänkt straff vid långa utredningstider

För det fullständigt hypotetiska scenariot att du skulle åtalas och dessutom fällas för fiskebrottet, innebär även den långa utredningstiden att påföljden (böter eller fängelse) kan mildras med hänsyn till att det var länge sedan brottet begicks (BrB 29 kap. 5 § punkt 3).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo