Lånefinansierad amortering

Jag är kassör i en brf med en stora kommande renoveringar. Jag funderar på att följa rådet som vissa aktörer på marknaden ger. Vår ekonomiska förvaltare är av åsikten att detta upplägg strider mot vad Skatteverket skriver om lånefinansierade amorteringar. Jag hoppas ni kan reda ut detta. Kan föreningen ta ett lån och och betala renoveringen med och sedan amortera på lånet med likvida medel och klassa detta som indirekt kapitaltillskott? Från en aktör- "I vissa fall kan det vara bättre för en förening att teckna ett lån och finansiera en större investering än att använda likvida medel i kassan. Detta för att sedan löpande amortera detta lån och på detta sätt maximera medlemmarna kapitaltillskott. De som säljer sin bostad får därmed lägre vinst vilket kan kompensera för tillfälligt högre räntekostnad som uppstår. " Skatteverket skriver "Andra kapitaltillskott än insatser vid förvärvet ska räknas in i omkostnadsbeloppet för bostadsrätten om tillskotten varit avsedda att användas av privatbostadsföretaget för amortering av lån eller för finansiering av ny-, till- eller ombyggnad på fastigheten. ... Lånefinansierade amorteringar ska inte räknas med." Vad är definitionen av lånefinansierade amorteringar? Fråga - Finns restriktioner i hur snabbt amortering får ske? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Frågan

Som jag uppfattar frågan rör den hur ”lånefinansierad amortering” definieras och om det är tillåtet för medlemmarna att vid försäljning göra avdrag för amorteringen på lån som kapitaltillskott.


Lånefinansierad amortering

En lånefinansierad amortering är en amortering som finansierats med ett lån. Det är alltså när ett mindre lån tas för att betala en amortering på ett större.

Anledningen till att sådana inte får tas upp är att föreningen ju inte de facto minskat sin skuld utan bara omvandlat den till en annan skuld. Den biten av den stora skulden som skulle ha betalats av har ju bara ”frigjorts” från det stora lånet och omvandlats till ett mindre lån.


Exempel

Ett exempel på en lånefinansierad amortering skulle kunna vara då en förening helt oförutsett måste lägga sin likvida buffert på att reparera en akut vattenläcka precis innan en amortering ska göras. Eftersom föreningen inte har pengar i kassan och inte heller har tid att kalla möte för att medlemmarna ska skjuta in pengar tar föreningen ett kortfristigt lån från en annan långivare för att betala amorteringen. Den betalningen kommer medlemmarna inte kunna göra avdrag för, eftersom den finansierades genom ett lån. Amorteringen av det andra, mindre lånet bör dock avdrag kunna göras för.


Ert fall

Er situation verkar vara att ni ska göra en renovering och ta ett lån för den, vilket kommer betalas med likvida medel i föreningen. Ni undrar då om medlemmarna vid försäljning får göra avdrag för amorteringarna på lånet.


Utan att veta alla detaljer kan jag inte ge ett definitivt svar, men baserat på den information tycks det vara ett ganska normalt upplägg. I sådana fall brukar medlemmarna i regel ha rätt till avdrag.


I regel finns inga begränsningar på hur snabbt amortering får göras. Om upplägget konstrueras för att inför en medlems försäljning hastigt ge medlemmen rätt till vissa avdrag som inte kommer tillkomma övriga medlemmar kan det dock stå i strid med andra regler om medlemmarnas lika rättigheter. Utan att känna till hur amorteringarna kommer göras och syftet bakom detta kan jag inte uttala mig specifikt om hur det ser ut i detta fall.


Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har kompletterande information är du varmt välkommen att maila mig på vidar.wicklund@lawline.se. Jag kan också sätta dig i kontakt med byråns jurister om du eller föreningen önskar vidare hjälp.


Vänligen,

Vidar WicklundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000