Lån och tvångsförsäljning

2019-05-05 i Bodelning
FRÅGA
En bekant separerade för två år sedan. Paret äger en fastighet ihop men dom kan inte göra en bodelning då banken inte beviljar mannen lån, då paret har 3 blancolån utöver huslånen. Kvinnan som flyttat till lägenhet har inte betalat på huslånen på ca 1,5 år. Nu kan inte mannen fortsätta betala på blancolånen då kvinnan kräver ett högt underhållsstöd på närmare 6000 till dom gemensamma 3 barnen. Hur kan man göra en bodelning på bästa sätt för att frikoppla en av dom från lånen, när ingen av dom beviljas att stå på huslånen så länge blancolånen finns. Huset är mer belånat än vad det är värt. Kan kvinnan kräva en tvångsförsäljning utan mannens vilja?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som två separata frågor som därav behandlas separat nedan.

Lånen och bodelning

Detta är en fråga av mer ekonomisk karaktär snarare än juridisk. Banken har ingen juridisk skyldighet att bevilja någon av dem att ta över lånen ensamt. De alternativ som kvarstår är att antingen lösa lånen alternativt ta in en annan medlåntagare vars återbetalningsförmåga bedöms vara god. Detta är en fråga som är bäst att rikta till banken. Först när denna fråga är löst kan paret gå vidare med en bodelning.

Tvångsförsäljning av gemensam fastighet

Möjligheten att tvinga fram en försäljning av gemensam bostad, så kallad tvångsförsäljning, regleras i Samäganderättslagen. En make kan ansöka hos tingsrätten om tvångsförsäljning när en make motsätter sig en ordinär försäljning (6 § Samäganderättslagen). Kvinnan kan därmed kräva en tvångsförsäljning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Du kan också alltid vända dig till Lawlines juristbyrå för kvalificerad juridisk rådgivning.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2531)
2020-06-02 Är fastigheten jag fått i gåva giftorättsgods?
2020-06-01 Ska vi tillämpa svensk eller utländsk lag på bodelningen?
2020-05-31 Får jag behålla bilen om maken står på lånet?
2020-05-31 Ett arv kan undantas från en bodelning

Alla besvarade frågor (80669)