Laglottsskydd mot testamente som inskränker särkullbarns efterarvsrätt

2017-05-04 i Efterarv
FRÅGA
min mamma dog för 10 år sedan och efter ett år gifte pappa om sig. Jag är ensambarn till min far och mor och pappa har ej några nya barn. Däremot finns ett testamente som pappa har upprättat, där han anger att jag får hälften av hans livförsäkring och inget mer. Lägenhet, och alla hans egendomar ska tillfalla hans nuvarande änka. Fick inte ut mammas arv efter att hon dog. Kan han göra så? Eller har jag rätt till min arvslott efter honom/mamma trots testamente?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Arvsregler återfinns i ärvdabalken (ÄB) se här.

Laglott

Du har alltid rätt till minst hälften av din förälders kvarlåtenskap vid dennes bortgång. Denna rätt betecknas som laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB. När din mor gick bort ska en bodelning och arvskifte ha skett. I en bodelning är huvudregeln som sådan att makarnas giftorättsgods läggs samman och sedan delas lika. Ena hälften ska din pappa ha fått som en del i bodelningen och den andra ärver han efter din mor. Din pappa fick i slutändan all egendom efter din mors bortgång men dessa två hälfter kategoriseras var för sig på grund av deras karaktär. Den hälft som din pappa fått efter bodelningen erhöll han med full äganderätt, dvs. han får göra vad han vill med denna egendom. Den andra del som din pappa ärvt efter din mor erhöll han med fri förfoganderätt, vilket innebär att han får göra vad han vill förutom att testamentera eller ge bort denna andel. Anledningen till att jag kallar denna hälft för en andel är för att motsvarande andel kommer du ha rätt till vid din fars bortgång. Mer om detta förklarar jag nedan följt av ett exempel.

Efterarvsrätt

Eftersom din mor och far hade dig när din mor gick bort så fick du en så kallad efterarvsrätt från din mor. Denna efterarvsrätt innebär att du egentligen skulle ha ärvt minst hälften av din mor vid hennes bortgång men att du får vänta till din fars bortgång innan du får ut detta arv. Regeln finns eftersom lagstiftaren avsett att skydda den efterlevande makens ställning som änka. När din far går bort så får du två andelar av arv. Den första andelen är från din mor och motsvarar den andel som din far erhöll i fri förfoganderätt delat med hans totala egendom efter arvskiftet. Den andra andelen är från din far och motsvarar hälften av hans kvarlåtenskap. För att du ska kunna förstå detta har jag illustrerat ett exempel nedan.

Exempel

A och B är föräldrar till C. Föräldrarna har tillsammans 2 000 000 kr i giftorättsgods och inga skulder eller enskild egendom. När A går bort ärver B som efterlevande make 1 000 000 kr med full äganderätt och 1 000 000 kr med fri förfoganderätt. Ett par år senare gifter sig B med D och väljer att testamentera bort all sin kvarlåtenskap till henne. B går bort ännu rikare och lämnar efter sig idag totalt 4 000 000 kr utan skulder.

Först av alla ärver C som väntat på sin efterarvsrätt. Oavsett hur mycket A:s förmögenhet växt så ärver C fortfarande den kvotdel som utgör dennes efterarvsrätt. C ärver 1/2*, dvs. 2 000 000 kr, av B:s kvarlåtenskap eftersom det motsvarar den kvotdel som utgör den andel B ärvt som fri förfoganderätt vid den först avlidne maken A:s död. Detta är C:s efterarvsrätt, arvet som C fick vänta med.

De kvarstående 2 000 000 som testamenterats bort då? B får endast testamentera bort hälften eftersom C alltid har rätt till hälften av sin förälder kvarlåtenskap. Detta är C:s laglott som B inte kan testamentera eller ge bort. C får alltså 3 000 000 av 4 000 000 kr vid den efterlevande makens död. 2 000 000 kr från A och 1 000 000 kr från B. Hade B inte testamenterat bort egendomen till sin nya fru, så hade C fått 2 000 000 kr även från B.

Sammanfattning

Hur fördelningen ska se ut vid din fars bortgång kan jag inte ta ställning till eftersom jag inte har några siffror för handen från var det sig första eller andra bouppteckningen. Det jag förklarat ovan och gett som exempel är huvudreglerna. Jag har däremot lite svårt för att se hur din fars nuvarande änka kan få mer än dig med tanke på att du dels har en efterarvsrätt från din mor och laglott motsvarande hälften av hans återstående kvarlåtenskap. För att få ut ditt arv måste du påkalla jämkning i testamente enligt 7 kap. 3 § ÄB och göra det inom sex månader från att du blivit delgiven din fars testamente.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (815)
2021-11-30 Vem ärver vårt hus i Spanien?
2021-11-30 Har ett halvsyskon rätt till efterarv?
2021-11-29 Vilka har rätt till efterarv?
2021-11-26 Efterarv till bror?

Alla besvarade frågor (97623)