Laglottsskydd

2017-05-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min man undertecknade ett gåvobrev till mig den1mars iår på en liten br som vi har som fritidsboende. Vi köpte br den 01 mars förra året. Den 8:e mars iår dog min man. Hans barn dvs särkullsbarn godkänner inte gåvan utan begär sin andel. Gåvobrevet är registrerat hos Skatteverket. TIll saken hör att vi redan förra året, sommaren skrev ett gåvoavtal som vi skickade in till Skatteverket men avtalet var inte helt korrekt utformat, men man kan läsa vad som var hans resa min vilja med gåvan. Stämmer det att dom kan kräva sin andel, pga att det var så kort tid innan han dog?
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Särkullbarn har rätt att efter sin förälders död direkt ärva sin laglott enligt Ärvdabalken (ÄB) 3 kap. 1 §. En laglott är hälften av en arvslott enligt 7 kap. 1 § ÄB, vilket är den andel som en arvtagare erhåller av den avlidnes hela kvarlåtenskap.

Du beskriver att din bortgångne makes barn hävdar att den gåvan som du mottagit kränker värdet på deras laglotter. Eftersom du mottagit gåvan kort tid innan din makes död blir 7 kap. 4 § ÄB aktuell. Regleringen säger att om en arvlåtare under sin livstid gett bort egendom under sådana omständigheter att gåvan är att likställa med ett testamente, ska vid laglottens beräkning värdet av denna egendom läggas till vid kvarlåtenskapen. Detta kan bli gällande då arvlåtaren skänkt bort egendomen strax innan sin död. Paragrafen finns för att förstärka laglottskyddet för den bortgångnes bröstarvingar.

För att besvara din fråga har din bortgångne makes bröstarvingar rätt i att deras laglott har kränkts i och med den gåvan du mottagit. Därför kan egendomens värde räknas in i det totala kvarlåtenskapsbeloppet, varifrån bröstarvingarnas laglott sedan blir uträknad. För att din bortgångne makes bröstarvingar ska få rätten till hela sin laglott på detta sätt, måste de väcka talan inom ett år från det bouppteckningen efter arvlåtaren avslutades för att inte förlora sin talan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!


Therese Yngwe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3674)
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset
2021-11-24 Om exmaken inte vill gå med på att sälja den gemensamma fastigheten
2021-11-24 Hur får jag veta om en fritidsfastighet är enskild egendom?

Alla besvarade frågor (97338)