Laglott överordnad testamente

Hej!

Min far har just gått bort, han och mamma har sedan många år ett testamente skrivet där det står att den som är kvar i livet ska ärva allt av den andra (de var gifta). Nu är det så att pappa har en son från ett tidigare äktenskap hur kommer det att påverka mammas arv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du undrar hur sonen från ett tidigare äktenskap påverkar din mammas arv i negativ riktning?

Han kan i egenskap av bröstarvinge (barn till arvlåtare) alltid kräva sin laglott, 7 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637). Laglotten utgör hälften av arvslotten som tillkommer bröstarvinge. Denna del kan jag inte definiera eftersom jag inte vet hur många barn din far har, sedan innan respektive i nuvarande äktenskap. Om din far har totalt två barn, är sonens arvslott 50 procent av din fars kvarlåtenskap. Laglotten utgör därmed 25 procent av din fars kvarlåtenskap. Om ni är tre barn, är arvslotten 1/3 och laglotten hälften av det. Laglotten kan sonen alltid utkräva inom sex månader från det att han tog del av testamentet efter din fars bortgång, 7 kap. 3 § ärvdabalken.

Sonen från det tidigare äktenskapet kan alltså inte ens med ett testamente lämnas arvslöst, med undantag för om han exempelvis inte kräver sin laglott inom utsatt tidsfrist. För tidigare utlåtande i samma fråga, se här.

Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.

Ärvdabalken.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning