Laglott och testamente

2017-02-05 i Testamente
FRÅGA
Frågan gäller i vilka fall ett särkullbarn blir efterarvinge i bouppteckningen/arvskiftet.Jag vet att det blir det då basbeloppsregeln kränker dess arv men...Blir han/hon det även om de får ut sin laglott?, och är det i så fall skillnad på om laglotten delats ut genom ett testamentariskt förordnande eller att särkullsbarnet behövt "tvinga" sig till det genom protest mot ex. Testamentet?Har laglotten delats ut så har han/hon väl inget mer att fordra , eller...?VänligenIngemar Leijon ingemar-leijon@telia.com
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Gällande laglott har en bröstarvinge, som endast är barn till den avlidne, rätt till att få ut sin arvslott direkt vid arvsskiftet. Vid det fall att det föreligger ett testamente, som kränker bröstarvingens arvsrätt (dvs. då testamentet innebär att personen inte kan få ut något arv) kommer laglottsregeln aktualiseras. Detta innebär att bröstarvingen har rätt till en halv arvslott. Ärvdabalken 7 kap. 1§. Vid det fall ett testamente inte föreligger, har bröstarvingen (som inte är den efterlevandes bröstarvinge) rätt att få ut sin totala arvslott.

Det spelar ingen roll om laglotten utges genom testamente, eller om denne fås genom jämkning eller arvsskifte. Huvudsaken är att personen får ut sin legala rätt till laglotten.

Precis som du skriver finns det även ännu en regel att ta i beaktning; basbeloppsregeln, Ärvdabalken 3 kap. 1§. Denna innebär att den efterlevande har rätt till fyra basbelopp (ungefär 165 000 kr) efter bodelning med den avlidna maken. Alltså: det man får efter bodelning ska motsvara fyra basbelopp - får personen ut mindre av bodelningen, tar man av den avlidna upp till den summa och inskränker därmed den avlidnas legala arvingars arvsrätt. Den avlidnas arvingar kommer därefter erhålla en rätt till efterarv motsvarande den kvotdel som den efterlevande fått ta av dem från deras arvsrätt. Efterarvet innebär att arvingarna ska få ut en kvotdel egendomsmassan från den efterlevande, då denne senare avlider.

Vid det fall att basbeloppsregeln och laglottsregeln krockar, har basbeloppsregeln företräde. Barnet, som är laglottsberättigad, kommer därefter ha rätt till efterarv!

Hoppas att svaret var till din hjälp, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2931)
2021-09-21 Kan jag villkora mitt testamente?
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz

Alla besvarade frågor (95758)