Laglott och särkullbarns arvrätt

Hej!

Min pappa avled nyligen. Han var gift och båda makarna har två särkullbarn var, inga gemensamma barn. I testamentet var önskan att den som fanns kvar vid den förstas frånfälle skulle erhålla den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. När sedan den andre går bort ska jag och makans två barn ärva makan. Nu har det varit bouppteckning och jag och mitt syskon (som inte omnämns i testamentet) har godkänt testamentet med förbehåll att vi begärt ut vår laglott. Vilket betyder att vi får 50% av vår fars tillgångar. Min fråga är nu hur blir det när makan går bort?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår att i testamentet var önskan att din pappas kvarlåtenskap skulle gå till maken med fri förfoganderätt efter pappas frånfälle. Dock skriver du också i frågan att du och din syskon har begärt ut eran laglott.

Jag utgår därför från att du och din syskon har begärt jämkning i testamente (7 kap. 3 § Ärvdabalken). Detta innebär att enbart 50% av din pappas kvarlåtenskap ska erhållas av maken med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att mottagaren fritt kan disponera egendomen i frågan. Däremot kan mottagaren inte testamentera bort egendomen i händelse av sin död.

Efter makan går bort har dennes särkullbarn rätt att begära ut deras laglott, dvs. de har rätt till 50% av makens kvarlåtenskap (7 kap. 1 § Ärvdabalken). De kan begära ut deras laglott genom att kräva jämkning i testamente efter makens bortgång ( 7 kap. 3 § Ärvdabalken). Detta innebär att 50 % av makens kvarlåtenskap plus 50% av din fars kvarlåtenskap som maken har förfogad över med fri förfoganderätt, kan fördelas i enlighet med testamentet, dvs. delas lika mellan dig, och makens två särkullbarn.

Om makens särkullbarn inte kräver jämkning i testamente kan 100% av makens kvarlåtenskap plus 50% av din pappas kvarlåtenskap som maken har förfogad över med fri förfoganderätt delas lika mellan dig och makens särkullbarn.

Med vänliga hälsningar,

Megi XukthiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning