Lagligt för moderförening att ta pengar från dotterförening?

Vi är en undersektion till en förening. Under vårat verksamhetsår så samlar vi ihop pengar från sponsorer och dylikt för att kunna annordna en stor aktivitet i slutet av vårt verksamhetsår. Vi håller själva koll på våran ekonomi, men pengarna går via huvudföreningen så exempelvis våra fakturor betalar deras ekonomiansvarig men drar de från våra insamlade pengar. Efter att vi avslutat våran aktivitet så blev det kvar en stor summa pengar som vi hade hoppats kunna använda under kommande verksamhetsår, för att slippa söka så mycket sponsring, men då beslutade styrelsen för huvudföreningen att pengarna skulle gå till de istället. Anledningen till detta var att de misskött sin egen ekonomi. Detta känns så klart väldigt jobbigt för oss i undersektionen och vi skulle gärna vilja veta om detta gått till på ett regelriktigt sätt. Är det okej för huvudföreningar att ta undersektioners pengar på detta vis?

Ber om ursäkt om jag på något sätt har varit otydlig!

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Det kan absolut finnas spärrar mot att huvudföreningen tar era pengar på detta vis. Jag kommer i mitt svar att utgå ifrån en rad olika omständigheter som har betydelse för bedömningen.

Är huvudföreningen ideell eller ekonomisk?

Jag tolkar din beskrivning som att den föreningen ni är en del av är en ideell förening, alltså inte en ekonomisk förening (jfr. 1 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar (EFL)). För ideella föreningar finns ingen direkt tillämplig lag utan EFL tillämpas analogt, dvs. att man använder dess principer som vägledning i kombination med domstolspraxis, böcker på området etc.

Är ni en egen förening eller en del av huvudföreningen?

För att veta vilket förhållande som är tillämpligt mellan er och föreningen måste man fastställa huruvida ni verkligen är en förening i föreningen eller i själva verket bara är en del av föreningen men inte utgör en egen förening.

Ideella föreningar uppkommer genom avtal mellan medlemmarna. Avtal har här en vidsträckt bemärkelse som innefattar olika typer av samförstånd. Om det är allmänt känt inom huvudföreningen att ni är en dotterförening är det antagligen detta som gäller. Att ni sköter er egen ekonomi talar för att så är fallet. En ideell förening är en juridisk person och kan därmed vara medlem i en annan ideell förening.

Om ni är medlemmar gäller EFL:s regler om användning av föreningens medel, där det bland annat stadgas att föreningen inte får använda föreningens pengar på ett sätt som missgynnar syftet med föreningen (1 kap. 1 § EFL). Detta gäller även om ni är en ideell förening som kontrolleras av ett företag. Med hjälp av en analog tillämpning av bestämmelsen kan man argumentera för att samma princip gäller då en förening ägs av en annan förening och inte ett företag.

En grundläggande associationsrättslig princip är att styrelsen för associationen ska ta hänsyn till associationens syfte och medlemmarnas intressen (jfr. 8 kap. 41 § aktiebolagslagen (ABL)).

Slutsats

I brist på klar lagstiftning om er givna situation är det svårt att ge ett klart svar men enligt grundläggande principer och analogier från såväl EFL som ABL finns det stöd för att en moderförening inte får använda dotterföreningens pengar på ett sätt som missgynnar dotterföreningen och ger en otillbörlig fördel åt moderföreningen. Ni kan definitivt ta upp detta med styrelsen.

Det är även värt att nämna att ni kan välja att inte bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet på föreningsstämman och även ta upp synpunkten på föreningsstämman för att försöka genomdriva en förändring av förvaltningen av föreningens medel (se 7 kap. EFL).

Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Ursäkta att svaret dröjde. Vi får in väldigt många gratisfrågor just nu och hinner inte besvara alla så snabbt som vi gärna hade velat. Jag vill hur som helst tacka dig för att du vänder dig till oss. Hoppas att svaret hjälpte och att du inte tvekar att vända dig till oss igen nästa gång du har en juridisk fråga.

Vänliga hälsningar,

Samuel KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000