Lägga till person i testamente

2019-06-15 i Testamente
FRÅGA
Jag vill lägga till en person till mitt testamente. Hur gör jag då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av ärvdabalken – ÄB.

Eftersom det ställs en del krav för att ett testamente överhuvudtaget ska vara giltigt väljer jag att svara mycket utförligt. Även om ditt testamente uppfyller alla formkrav kan det finnas många som googlar fram detta svar, och som kan ha missat något formkrav med följden att deras testamenten i nuläget inte är giltiga.

För att ändra i ett testamente gäller samma regler som för upprättandet av testamentet (10 kap 6 § ÄB). Det innebär att ditt tillägg måste vara (1) skriftligt och (2) bevittnas av två personer. Dessa måste (3) – båda två samtidigt – bevittna när du skriver under tillägget (alternativt bevittna när du intygar att en redan nedtecknad underskrift är din), och (4) själva skriva under tillägget. Vittnena måste (5) känna till att det de bevittnar är ett testamente, men de måste inte få läsa vad som står i det (10 kap 1 § ÄB). Det anges redan i lagtexten de praktiska tipsen att vittnena bör nedteckna sina yrken och hemvister och datumet för bevittnandet, och det kan också vara bra att de skriver ner sina telefonnummer och/eller mailadresser (10 kap 2 § ÄB).

Jag har ovan talat om tillägg till testamente, men det går precis lika bra att upprätta ett helt nytt testamente. För att det ska vara tydligt vad som är din senast uttryckta vilja är det bra att datera varje testamente och/eller tillägg till testamente.

Det är slutligen värt att betona att följande personer (enligt 10 kap 4 § ÄB) inte får vara vittnen:

1. Den som är under 15 år

2. Den som på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen

3. Testatorns make

4. Testatorns sambo

5. Den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn

6. Testatorns syskon

7. Den som själv ska få någonting enligt testamentet

8. Den som är släkt med eller närstående någon som ska få någonting enligt testamentet, på något av de sätt som räknas upp i punkt 3–6 ovan

9. Den som är framtidsfullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare för någon som ska få någonting enligt testamentet

10. Den som är ledamot av styrelsen för ett bolag, en förening, ett trossamfund eller en stiftelse som ska få någonting enligt testamentet.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2550)
2020-08-04 Kan min avlidne partners son avstå arv om sekundoförordnande?
2020-07-31 Hur bestämmer jag över mitt arv?
2020-07-31 Hur går man tillväga om man vill att sitt ena barn ska ärva mer?
2020-07-31 Formulering av testamente

Alla besvarade frågor (82613)