Lägga ned åtal efter att åtal väckts?

2020-10-26 i Domstol
FRÅGA
Kan ett åtal läggas ned efter att det blev väckande av åtal innan? Hur går processen isåfall?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan om åtal besvaras enligt rättegångsbalken (RB). Nedan kommer jag att förklara vad som krävs för att ett åtal ska väckas och om det går att lägga ned ett åtal.

Kraven för att väcka åtal
För att ett åtal ska väckas ska det finnas tillräckliga skäl mot den åtalade samt att den bevisning som ska presenteras är tillräcklig och kan läggas fram i ett sammanhang under rättegången (23 kap. 2 § RB). Åklagaren ska objektivt sett kunna förvänta sig en fällande dom. Om det finns tillräckliga skäl för ett åtal lämnar åklagaren in en stämningsansökan till domstolen och det är åklagarens uppgift att bevisa för domstolen att ett brott har begåtts. Åklagaren väcker alltså åtal och det blir rättegång. I detta skede läggs åtalet vanligtvis inte ned, även om exempelvis målsäganden skulle ändra sig och inte vill fullfölja målet till rättegång. Anledningen till det är att åklagaren har rätt att föra talan om brott som hör under allmänt åtal och eftersom att åklagaren har åtalsplikt för nästan alla brott (brott som hör under allmänt åtal) betyder det att åklagaren är skyldig att väcka åtal om det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott (20 kap. 2 och 6 § RB).

I vissa fall kan åtal dock "återkallas" eller läggas ned om det finns grund att anta att tillräckliga skäl inte föreligger för den misstänktes skuld (20 kap. 9 § RB). Exempel på detta kan vara att åklagaren på grund av ändrade förhållanden finner att bevisningen är otillräcklig mot den tilltalade eller att den tilltalade är klart oskyldig eller att gärningen inte är ett brott. Åklagaren måste ange vilka grunder det finns för denna åtgärd. Rätten överväger då inte om åklagarens uppfattning om åtalsskälens otillräcklighet är välgrundad eller inte. Om inte målsäganden övertar åtalet (enligt enskilt åtal) kan åtal därefter inte väckas för brottet och om den tilltalade yrkar det, ska frikännande dom meddelas av domstolen.

Svar på din fråga
Vanligtvis läggs ett åtal inte ned om processen har gått så långt att åklagaren efter en avslutad förundersökning väckt åtal och därmed lämnat in stämningsansökan till domstolen. Det kan dock finnas situationer när ett väckt åtal kan läggas ned, om nya uppgifter skulle dyka upp som resulterar i att åklagaren inte finner att det finns tillräckliga skäl mot den misstänkte. I sådana fall kan målsägande överta åtalet, men görs inte detta förlorar målsäganden rätten att väcka åtal för brottet och den tilltalade kan då yrka på en frikännande dom, vilket domstolen ska meddela.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (537)
2022-01-20 Kan målsägandebiträdet svara på frågorna under ett förhör?
2022-01-16 Kan hovrätten döma till ett hårdare straff om åklagren har överklagat tingsrättens dom?
2022-01-13 Kan barn under 18 år stämma sin pappa?
2021-12-30 Avgörande av brottmål utan huvudförhandling

Alla besvarade frågor (98573)