Lagfarts betydelse vid äktenskapsskillnad

Jag har lagfarten på huset. Vad innebär det vid skilsmässa?

Lawline svarar

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Makars egendom är giftorättsgods eller enskild egendom. Vid en separation ska giftorättsgodset delas lika mellan dem. För att en sak ska vara en makes enskilda egendom måste den falla inom någon av de områden som räknas upp i Äktenskapsbalken (1987:230) 7 kap. 2 §. Genom ett äktenskapsförord kan makarna välja vilken egendom som ska vara enskild. Egendom kan också vara enskild om den ena maken tagit emot den i form av en gåva eller ett arv på villkoret att det skulle vara den makens enskilda egendom. Även vissa försäkringspengar och sådan egendom som köpts för eller bytts mot enskild egendom kan vara enskild.

Sammanfattningsvis har det inte någon betydelse vem som står på lagfarten. Ert hus är giftorättsgods om det inte faller in under något av det ovan nämnda. Huset tas med i en bodelning. Att en make står ensam på lagfarten innebär att huset tas upp som hans egendom vid en bodelning. Är den ena makens del större än den andres måste denne lämna i från sig så pass mycket att båda får lika mycket.

Du har alltså rätt till halva värdet av huset trots att du inte står på lagfarten. Det är dock inte säkert att du får behålla det, du kanske får pengar eller annan egendom istället. Om även du står på lagfarten får du större inflytande över vem som får behålla huset vid en skilsmässa.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000