Laga kraft vid klagan till Europadomstolen

2020-03-24 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej,Har ett ärende kopplat till Mark- och miljödomstolen, där man anser att jag har gjort en olovlig tillbyggnad av mitt hus. Länsstyrelsen dömde till min fördel, kommunen överklagade och Mark- och miljödomstolen gav kommunen rätt. Dock har vi inte fått någon information om vad det är som ligger till grund för den ändrade tolkningen, ärendet har också kantats av fel och vilseledande information från kommunen ända från början. Ansökte därför om prövningstillstång till Mark och Miljööverdomstolen men har precis nekats och domen ligger nu fast. En överklagan till Europadomstolen har jag förstått enbart gäller kränkning av mina mänskliga rättigheter men inte att man kommer att ändra den svenska domen. Måste jag vidta den åtgärd som jag nu är ålagd ("riva uterummet") om jag överklagar till Europadomstolen, eller kan detta vänta tills dess att ärendet är avgjort eller nekat av Europadomstolen?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga

Det korta svaret på din fråga är: Ja, du måste verkställa det som du har förelagts.

Europadomstolen utgör precis som du säger inte en extra, sista instans i det svenska rättssystemet, utan ser endast om nationella föreskrifter, förhållanden eller beslut har kränkt dina rättigheter så som de formuleras i Europakonventionen.

Om en persons mål blir upptaget till Europadomstolen kan de vinna skadestånd från den stat som varit svarande part i målet. Fällande domar i Europadomstolen räknas bland de demokratiska europeiska länderna som en förlägenhet utan motstycke, och leder nästan alltid till senare lagändringar i den stat som funnits skyldig. Den leder däremot inte till en ändring av den statens beslut eller ogiltigföklaring av lag i den skyldiga staten i det aktuella fallet.

Det som sker dock, i svensk rätt, är att principen om res judicata, förbudet mot att ta upp samma ärende två gånger, åsidosätts, och du kan ansöka igen om bygglov. Om allt väsentligt är samma kan du visa upp beslutet från Europadomstolen och hävda din rätt enligt den. Svensk lag får inte vara oförenlig med Europakonventionen enl. 2 kap 19 § Regeringsformen

En alternativ väg att gå skulle kunna vara Justitieombudsmannen. Om jag tolkar din fråga rätt menar du att det inte har förekommit tillräckliga domskäl att grunda en dom på. Detta vore JO-mässigt och kan ligga till grund för en resning enl. 11 kap 13 § Regeringsformen.

Båda dessa förslag, resning respektive klagan till Europadomstolen är extraordinära rättsmedel, och kommer troligen inte leda till att ditt mål tas. Det är sannolikt att du kommer behöva finna dig i MMD:s beslut.

Jag hoppas du har fått svar på de frågor du haft

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (571)
2020-10-30 Hur gör socialtjänsten när de omhändertar ett barn när föräldrarna vägrar lämna ifrån barnet?
2020-10-30 Vem gör rättidsprövningen vid överklagat mål?
2020-10-25 Räknas sambos studiemedel in vid beräkning av försörjningsstöd
2020-10-25 Begära avgörande av myndighet

Alla besvarade frågor (85594)