Kvarsittningsrätt innan bodelning vid äktenskapsskillnad

2017-08-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Vår skilsmässa har precis gått igenom men bodelning är ej klar.Vem som ska ha huset eller om vi ska sälja är ej klart.Min man sombegärde skilsmässa då han träffat nån annan tänker nu ha sin nya partner i vårt gemensamma hus.Han bor där för närvarande. Kan jag hindra honom att göra det då det trots allt fortfarande är halva mitt hus.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem som ska få bostaden tilldelad sig bestäms slutligt i bodelningen. Rätten att bo kvar tills bodelningen sker, så kallad kvarsittningsrätt, kan beslutas av tingsrätten om ni inte kan komma överens, se 14 kap 7§ äktenskapsbalken. Tingsrätten beslutar då utifrån vem som har störst behov av bostaden, till exempel om någon av parterna har barn som bor hos vederbörande. Andra aspekter som har betydelse är om någon av parterna har möjlighet att bo någon annanstans eller har råd att köpa en bostad, se 11 kap 8§ äktenskapsbalken.

Om den part som inte anses ha kvarsittningsrätt till bostaden vägrar att lämna kan man vända sig till Kronofogdemyndigheten och begära om handräckning.

Om parterna därefter inte kan komma överens i bodelningen om vem som ska få behålla den gemensamma bostaden är det en fråga som är upp till bodelningsförrättaren att avgöra, se 17 kap 1§ äktenskapsbalken. Parten som får behålla bostaden får ofta lösa ut den andra och ersätta personen ekonomiskt. Här görs ungefär samma behovsprövning som vid kvarsittningsrätten innan bodelningen. Det görs en samlad bedömning av samtliga omständigheter.

Hoppas du fått en bättre uppfattning om vad som gäller, annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Beatrice Rälg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1104)
2021-11-27 Kan en make få tillbaka skadestånd efter bodelning?
2021-11-20 Hur upplöser jag ett äktenskap som ingåtts utomlands?
2021-11-05 Kan jag förkorta betänketiden vid en skilsmässa?
2021-10-31 Vad händer med boendekostnader och barn om maka flyttar ut innan skilmässan är klar?

Alla besvarade frågor (97393)