Kvarsittningsrätt innan bodelning vid äktenskapsskillnad

Vår skilsmässa har precis gått igenom men bodelning är ej klar.Vem som ska ha huset eller om vi ska sälja är ej klart.Min man sombegärde skilsmässa då han träffat nån annan tänker nu ha sin nya partner i vårt gemensamma hus.Han bor där för närvarande. Kan jag hindra honom att göra det då det trots allt fortfarande är halva mitt hus.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem som ska få bostaden tilldelad sig bestäms slutligt i bodelningen. Rätten att bo kvar tills bodelningen sker, så kallad kvarsittningsrätt, kan beslutas av tingsrätten om ni inte kan komma överens, se 14 kap 7§ äktenskapsbalken. Tingsrätten beslutar då utifrån vem som har störst behov av bostaden, till exempel om någon av parterna har barn som bor hos vederbörande. Andra aspekter som har betydelse är om någon av parterna har möjlighet att bo någon annanstans eller har råd att köpa en bostad, se 11 kap 8§ äktenskapsbalken.

Om den part som inte anses ha kvarsittningsrätt till bostaden vägrar att lämna kan man vända sig till Kronofogdemyndigheten och begära om handräckning.

Om parterna därefter inte kan komma överens i bodelningen om vem som ska få behålla den gemensamma bostaden är det en fråga som är upp till bodelningsförrättaren att avgöra, se 17 kap 1§ äktenskapsbalken. Parten som får behålla bostaden får ofta lösa ut den andra och ersätta personen ekonomiskt. Här görs ungefär samma behovsprövning som vid kvarsittningsrätten innan bodelningen. Det görs en samlad bedömning av samtliga omständigheter.

Hoppas du fått en bättre uppfattning om vad som gäller, annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Beatrice RälgRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000