FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt07/02/2018

Kvarsittanderätt

Hej! Jag undrar över kvarsittanderätt vid en separation. Har läst mig till ungefär hur det går till, men jag undrar när man kan lämna in ansökan, är det så fort skilsmässoansökan är inlämnad? Och hur lång tid tar det ungefär innan man får ett beslut och det hela är klart? Tas det hänsyn till om ena föräldern har sin arbetsplats i bostaden?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En ansökan om kvarsittanderätt kan lämnas in i samband med en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. I annat fall går det att lämna in en ansökan om det i efterhand. Se 18 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken.

Hur lång tid det tar innan man får ett beslut om kvarsittanderätt går inte att svara på konkret då detta kan bero på flertalet faktorer.

Bedömningen av kvarsittanderätt görs rimligtvis genom en behovsprövning. Den som har störts behov av att bo kvar i bostaden fram tills bodelning sker, bör då tilldelas kvarsittanderätt fram tills bodelning. Om den ena maken har sin arbetsplats i bostaden kan det då eventuellt beaktas vid behovsprövningen. Dock bör observeras att även andra faktorer i det enskilda fallet kan få betydelse för bedömningen. Eventuellt kan bedömningen som sker enligt 11 kap. 8 § äktenskapsbalken, rörande lottläggning av makarnas gemensamma bostad och bohag, användas som vägledning i frågan om kvarsittanderätt (Teleman, Örjan, Bodelning: under äktenskap och vid skilsmässa, uppl. 6, Norstedts Juridik, 2016, sid. 215).

Med vänlig hälsning,

Anna NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000