Kriterier för dold samäganderätt

2020-08-05 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag och min sambo kommer separera. Det är infekterat och han vill att allt ska ske så snabbt som möjligt. Jag är nu orolig för den bil som han står som ägare för. Den köptes i början av vårt förhållande, innan vi vi köpte vårt hus och flyttades ihop. Alltså hans egendom och hans bil. Men för drygt ett år sedan höjde vi lånet på huset och hans bil bakades in i detta lån. Således löstes hans billån in och det blev vårt gemensamma. Gällande service och bensin osv har vi betalat detta gemensamt. Jag har dessutom betalat en större summa för reparation som jag tog från mina egna sparpengar. Min fråga är nu, kan han hävda att bilen är hans egendom eller är det vår gemensamma bil (dolt samägande)? Han pratar om att sälja bilen och jag vill helst att pengarna öronmärks till huslånet då jag är rädd för att vi kommer sälja med förlust alt gå plus minus noll.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till just Lawline med din fråga.

Dold samäganderätt innebär att du kan vara ägare till bilen trots att du inte står som ägare på papper. Dolt samägandeskap är något som är väl etablerat i den rättsliga världen. I tidigare avgjorda rättsfall har dold samäganderätt ansetts föreligga under följande förutsättningar:

1.Objektet har köpts för gemensamt bruk2.Den "dolda" ägaren har bidragit ekonomiskt till köpet med syfte att vilja bli samägare3.Den öppne ägaren ska ha förstått att det ekonomiska bidragit var för att den bidragande parten önskade att bli samägare

Gemensamt bruk

Med gemensamt bruk aves att objektet är inköpt med avsikt att den ska användas gemensamt.

I ditt fall införskaffades bilen i början av förhållandet. För mig talar det för att bilen primärt inte var avsedd för gemensamt bruk.

Ekonomiskt bidrag

Du har inte vid köptillfället lämnat bidrag till bilens köpesumma utan det ekonomiska bidraget har i ditt fall kommit senare i form av att du indirekt tog över en del av din sambos lån på bilen. Amorteringar på lån har tidigare setts som ekonomiska bidrag. Reparationer och likande utgifter har dock inte setts så som ekonomiska bidrag utan snarare som "gåvor" enligt tidigare avgöranden.

Din situation låter för mig som ett gränsfall. Möjligen kommer övertagandet av lånet att ses så som ett ekonomiskt bidrag.

Ömsesidig förståelse om det ekonomiska bidragets betydelse

Din partner ska ha förstått att dina ekonomiska bidrag har gjorts med avsikten att du vill äga bilen tillsammans.

Sammanfattning

Att du indirekt tagit över en del av billånet kan talar för att dold samäganderätt föreligger. Dock krävs det ändå att avsikten vid införskaffandet var gemensam användning. Vad jag kan utläsa från din fråga uppstod avsikt för gemensam använding inte förrän senare. Av den senare anledningen tror jag att det kan bli svårt att hävda dold samäganderätt. Du som hävdar dold samäganderätt har bevisbördan för att sådan skulle föreligga.

Hoppas att du har fått svar på dina funderingar!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3587)
2021-02-25 Amerikanskt medborgarskap och insemination
2021-02-23 Skuldebrevet motsvarar ägarandel
2021-02-21 Får mina föräldrar bestämma över mig trots att jag fyllt 18 år?
2021-02-21 Kontakt under SoL placering

Alla besvarade frågor (89565)