Krävs samtycke från fd maka vid försäljning av fastighet?

2018-01-16 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag ärvde för många år sedan en fritidsfastighet. Då var jag gift med en kvinna, men med åren skilde vi oss. För tio år sedan gifte jag om mig, men skilsmässan kom för tre år sedan. Nu ska huset säljas och myndigheterna vill att jag ska ha medgivande av min fd hustru.Jag undrar om det faktiskt är nödvändigt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som utgångspunkt gäller att en make inte får sälja en fastighet som utgör makarnas gemensamma bostad eller som utgör giftorättsgods utan att inhämta den andra makens samtycke, se 7 kap 5§ Äktenskapsbalken. Ett sådant samtycke från din före detta hustru behövs dock inte efter att bodelning har gjorts mellan er på grund av äktenskapsskillnad, se 7 kap 7§ Äktenskapsbalken. Motsatsvis innebär detta alltså att om ingen bodelning ännu har skett mellan dig och din före detta hustru, krävs fortfarande att du inhämtar hennes samtycke vid en försäljning av huset. Om bodelning mellan er däremot har skett, behöver du inte inhämta något samtycke från henne. I sistnämnda fall kan det vara så att det myndigheterna istället vill ha är en kopia av ett bodelningsavtal där det tydligt framgår att din före detta hustru inte har några anspråk på fastigheten.

Hoppas att mitt svar är till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3121)
2018-05-21 Kan man bli vårdnadshavare till annans barn?
2018-05-20 Bonusmamma - bli extra "vårdnadshavare"?
2018-05-20 Gemensam vårdnad: Fråga om folkbokföring och byte av dagis
2018-05-19 Samtycke vid barns namnbyte

Alla besvarade frågor (54438)