Krävs samtycke för att sälja makars gemensamma bostad

2015-08-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
HejsanJag undrar hur/om min fru kan motsätta sig försäljning av vår gemensamma bostad (hus) ?Vi är i dagsläget gift men kommer att skilja oss, dock har vi fyra gemesamma barn (8-17år) så det ligger några månader fram i tiden. Vi bor än så länge under samma tak men jag vill sälja huset så snart som möjligt. Min fru vill inte sälja huset men kan inte till mig ange något skäll till detta. För barnen skulle blir det närmare till skolorna om vi bor i vars en lägenhet i byn än att bo utanför byn som vi gör nu. När kan jag tvinga igenom en försäljning eller begära att hon ska lösa ut min halva ? Min fru är förtidspensionär så jag har väldigt svårt att se att hon skulle kunna lösa ut min halva. Vi har väldigt lite lån på huset gemfört med vad det är värt. Kan jag alltså tvinga igenom en försäljning av huset antingen när vi är gifta eller när vi har skilt oss ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 7 kap. 5 § Äktenskapsbalken (ÄktB) får en make inte utan den andra makens samtycke sälja fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad (definition på gemensam bostad står att finna i 7 kap. 4 § ÄktB). Av detta följer att det inte är möjligt för dig att, så länge äktenskapet består, sälja den gemensamma bostaden så länge din fru motsätter sig detta.

Vem som får huset efter skilsmässan kommer att avgöras genom den bodelning som ska ske enligt 9 kap. 1§ ÄktB. Denna ska enligt 9 kap. 4 § ÄktB ske när äktenskapet upplösts d.v.s. när domstolen godkänt er ansökan om äktenskapsskillnad. Enligt samma paragraf kan dock bodelningen tidigareläggas om någon av makarna begär det. Efter skilsmässan finns det, om huset tillfaller dig, ingenting som hindrar dig från att sälja det.

Vänligen,

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3551)
2020-11-30 Kan halvsyskon eller kusiner ärva?
2020-11-30 Vem har rätt att bestämma vart barnet ska bo?
2020-11-30 Krävs samtycke av make vid borgensåtagande?
2020-11-30 Ändring av barns folkbokföringsadress

Alla besvarade frågor (86836)