Krävs samtycke av make vid borgensåtagande?

2020-11-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej !Min make och jag har äktenskapsförord och inbördes testamente. Hans barn från tidigare äktenskap vill ha min makes borgen för ett hyreskontrakt inkl ev rättegångskostnader vid tvist samt kostnader vid vräkning. Om en eventuell skuld skulle uppstå kommer jag att bli betalningsskyldig om min man inte kan betala eller om han skulle gå bort.Med vänlig hälsningAnn
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt huvudregeln har en make rätt till att ådra sig skulder och företa rättshandlingar utan att inhämta samtycke från den andra maken. Det finns undantag till dessa rättigheter men att ingå ett borgensåtagande hör inte hit. Alltså får din make ingå ett sådant åtagande.

Att gå i borgen för någon innebär att man själv kan bli skuldsatt om den man går i borgen för får betalningssvårigheter, (jfr 10 kap. 8 & 9 § § Handelsbalken (HB).

Skulle således din makes barn få sådana svårigheter är det din make som svarar för denna skuld enligt åtagandet, 1 kap. 3 § ÄktB. Däremot finns det en sannolikhet att skulden eventuellt kan ingå i en bodelning vid dödsfall eller äktenskapsskillnad. Som huvudregel ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandet den dag då talan om äktenskapsskillnad väcks, den så kallade brytdagen / kritiska tidpunkten, 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB. Om en eventuell skuld från ett borgensåtagande ska ingå i bodelning beror på omständigheterna från fall till fall. Till exempel om sonens borgenärer kräver att borgensåtagandet ska infrias innan brytdagen ska skulden räknas med i bodelningen. Däremot om han sköter sina åtaganden och det inte finns något som talar för att borgensåtagandet kommer infrias ska skulden därtill inte tas med i en eventuell bodelning.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du några fler frågor nu eller i framtiden är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsningar,

Carl Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3605)
2021-04-18 Ofullständig fråga
2021-04-14 Om man säljer enskild egendom blir pengarna man får enskild egendom?
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?
2021-04-11 Kan jag hindras från att träffa min sambos barn?

Alla besvarade frågor (91389)