FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/02/2020

Krävs medgivande från båda vårdnadshavarna vid utlandsresa med barn?

Undrar om man behöver något medgivande för utlandsresa till Turkiet om man har gemensamvårdnad.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar att din fråga handlar om medgivande till utlandsresor med barn som står under gemensam vårdnad. Frågor som rör vårdnad av barn regleras i Föräldrabalken (FB).

Får en förälder som har gemensam vårdnad av ett barn åka utomlands med barnet utan den andra förälderns medgivande?

Gemensam vårdnad innebär som huvudregel att föräldrarna gemensamt ska fatta beslut i frågor som rör barnet och om barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § FB). Som utgångspunkt krävs därför ett medgivande av den andra föräldern vid utlandssemestrar.

En förälder som har gemensam vårdnad kan i vissa situationer ensamt fatta beslut i vissa frågor. Men det är endast om den andra föräldern är förhindrad att ta ett beslut på grund av sjukdom, frånvaro eller annan orsak. En förälder får också ta ett ensamt beslut om situationen kräver det och att det hade varit till nackdel för barnet att inte ta beslutet.

Om barnet bor tillsammans med en förälder, får den föräldern ensamt fatta beslut rörande den dagliga omsorgen (6 kap. 13 § 2 st. FB). Det innebär att båda föräldrarna trots gemensam vårdnad inte behöver vara överens i alla dagliga beslut som rör barnet. Kortare utlandsresor betraktas idag som ett beslut som en ensam boendeförälder kan ta då en semester är att betrakta som en del av den dagliga omsorgen. Resan får inte vara för lång, för en boendeförälder inte får lov att ensamt fatta ingripande beslut i barnets liv.

Sammanfattningsvis

Vid en kortare utlandssemester kan en boendeförälder fatta ett ensamt beslut och ta med barnet på en utlandsresa utan medgivande från den andra föräldern.
Jag vill dock uppmärksamma dig på att olika researrangörer och flygbolag kan ha olika regler angående föräldrars medgivande. Jag rekommenderar därför att kolla upp de olika flygbolagens regler angående resor till Turkiet.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia PerssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?