Kravet på båda makarnas samtycke vid upplåtelse gemensam bostad

2016-11-02 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hejsan, kan min fru som jag ligger i skilsmässa med men som inte har vunnit laga kraft än, låta sin nya kille flytta in i vårt gemensamma hus där vi båda bor tills jag har hittat bostad, jag vill inte att han bor här innan jag har flyttat, har jag stöd i någon lag då?Peter
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline.

Ett äktenskap anses var upplöst när en dom om äktenskapsskillnad vinner laga kraft. Innan domen vinner laga kraft är ni juridiskt sätt fortfarande gifta.

En make kan inte utan den andre makens samtycke hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta egendom som utgör makarnas gemensamma bostad. I ditt fall blir det troligen att din make på "annat sätt med nyttjanderätt" upplåter en den av den gemensamma bostaden till sin nya kille. Hon kan således inte få igenom det utan att du samtycker till detta. Du har alltså medbestämmanderätt och denna rätt går inte att avtala bort. Äktenskapsbalkens 7 kap 5§ är tillämplig.

Regeln är en rådighetsinskränkning av ena makens rätt att egentligen själva bestämma över sin ägaregendom. Regeln gäller i syfte att skydda det gemensamma hemmet. Denna rådighetsinskränkning gäller i princip ända fram tills det gjorts en bodelning. Det senaste framgår av förarbeten till lagen. Det innebär att även om domen vinner laga kraft och ni inte längre är makar i juridisk mening, så måste det i princip först ske en bodelning innan din make har rätt att själv bestämma över vem som får flytta in eller inte.

Skulle det vara så att ni äger den gemensamma bostaden/huset tillsammans, så krävs det även här ett samtycke från den andra ägaren vid förfogandet av den gemensamt ägda egendomen/huset. Samäganderättslagen är tillämplig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3525)
2020-10-19 Får en underårig själv förvalta över pengar den fått i gåva?
2020-10-18 Krävs vårdnadshavares godkännande för tatuering?
2020-10-18 Barnen bor heltid hos pappan
2020-10-16 Val av skolgång vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (85208)