Krav på testamentsvittnen

2015-11-09 i Testamente
FRÅGA
Vad krävs av vittnen av testamente? Kan t.ex. ett gift par bevittna ett testamente.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om testamentsvittnen finns i 10 kap 4 § ärvdabalken.


Enligt st 1 finns följande krav:

Vittnet inte får vara under 15 år.
Vittnet får inte pga psykisk störning sakna insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen.
Vittnet får inte vara testators make.
Vittnet får inte stå i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller vara hans syskon.

Av 2 st. följer vidare att:

Vittnet inte får bevittna ett testamente vid förordnande till honom själv eller till sin make.
Vittnet inte får bevittna ett testamente vid förordnande till någon i sådant släktskap eller svågerlag till honom som avses i 1 st.

Om det gifta paret således uppfyller kraven i st 1 och inte själva på något sätt omfattas av testamentet enligt st 2 föreligger inget hinder mot att ett gift par kan vara testamentsvittnen.

Vänligen,

Astrid Baltzer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2653)
2020-10-31 Är en kopia av ett testamente giltigt?
2020-10-31 Laglott när testamente finns till en bröstarvinge
2020-10-31 Kan man utesluta halvsyskon från arv?
2020-10-30 Kan min far testamentera sitt hus till någon annan än mig?

Alla besvarade frågor (85738)