Krav på testamentsvittnen

Vad krävs av vittnen av testamente? Kan t.ex. ett gift par bevittna ett testamente.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om testamentsvittnen finns i 10 kap 4 § ärvdabalken.


Enligt st 1 finns följande krav:

Vittnet inte får vara under 15 år.
Vittnet får inte pga psykisk störning sakna insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen.
Vittnet får inte vara testators make.
Vittnet får inte stå i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller vara hans syskon.

Av 2 st. följer vidare att:

Vittnet inte får bevittna ett testamente vid förordnande till honom själv eller till sin make.
Vittnet inte får bevittna ett testamente vid förordnande till någon i sådant släktskap eller svågerlag till honom som avses i 1 st.

Om det gifta paret således uppfyller kraven i st 1 och inte själva på något sätt omfattas av testamentet enligt st 2 föreligger inget hinder mot att ett gift par kan vara testamentsvittnen.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”