Krav för skilsmässa i svensk domstol

Ansöka om skilsmässa från Sverige fast jag gifte mig i USA?

Jag gifte mig i Kalifornien för 7 år sedan. Jag har nu flyttat tillbaka till Sverige, och jag och min fru, som är kvar i USA, vill skiljas. Vi är överens om det.

Jag är själv brittisk medborgare, men har permanent uppehållstillstånd i Sverige sedan länge, och det är här jag vill bo nu.

Det viktiga nu är att få till stånd en skilsmässa gäller i Sverige. Kan jag ansöka om skilsmässan i Sverige, till svensk domstol?

Vad är i så fall kraven för det?

Jag flyttade tillbaka till Sverige 1 juni i år, men blev folkbokförd 2016-09-19.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De frågor du har rör det som brukar kallas för internationell privaträtt, och innebär att när flera länder har anspråk på ett förhållande så finns vissa regler som bestämmer vilket lands domstol som ska döma, vilket lands regler som ska användas osv. I ditt fall har ditt äktenskap anknytning till både Sverige, England och USA. Därför måste man bestämma vilket av dessa länder som har rätt att pröva äktenskapsmålet i domstol och i så fall vilket lands lag som ska användas. Reglerna kan vara ganska krångliga men jag ska försöka redogöra för dem så enkelt som möjligt, är det något som är oklart är det bara att fråga!

Din fråga gäller i första hand domsrätt, det vill säga vilken av länderna som är behöriga att pröva målet. När det ska bestämmas vilket land som är behöriga att avgöra mål om äktenskapsskillnad regleras detta i Bryssel II-förordningen. Art 3 i förordningen föreskriver olika alternativ som kan göra en domstol inom EU behörig. Det enda alternativet som skulle passa in på dig och din fru är: om ansökan är gemensam, där någon av makarna har hemvist (art 3.1.a strecksats 4). Dvs om ni gemensamt ansöker om skilsmässan kan ni göra det i svensk domstol, din fru måste alltså då "vara med på ansökan" och det måste framgå att ni är överens om att skiljas. Det går alltså att ansöka om skilsmässa i svensk domstol. Detta beror dock på din frus nationalitet, om hon inte är från ett EU-land så gäller inte förordningen (enligt art 6) utan istället gäller IÄL. Enligt IÄL gäller att svensk domstol får döma om i de fall som nämns i 3:2 IÄL.I så fall ska det i ditt fall inte föreligga domsrätt, dvs svensk domstol kan inte pröva målet, de har ingen rätt att pröva målet. Det får ni istället göra i Storbritannien eller i USA som sannolikt har domsrätt. Vilket av dessa länder som har domsrätt framgår av deras lagstiftning. Det har jag tyvärr inte koll på. Sannolikt är det dock så att ni kan välja om ni vill skiljas i England eller USA.

Sverige erkänner alla äktenskapsskillnader från Storbritannien (detta framgår av EU-förordningar). Även om målet prövas i USA så kommer detta erkännas i Sverige enligt 3:7 IÄL. Oavsett vart målet prövas behöver du alltså inte oroa dig för att det ska erkännas i Sverige.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!
Amanda HärleRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000