FrågaARKIVÖvrigt30/04/2020

Krav för att godkännas som besiktningsorgan

Hej!

Var kan man hitta kraven för att godkännas som fordonsbesiktare (företag som utför fordonsbesiktning)?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt fordonslagen (2002:574) är det bara ackrediterade besiktningsorgan som får utföra kontrollbesiktningar (4 kap 2 §). För att godkännas som besiktningsorgan måste du därför uppfylla de allmänna ackrediteringskraven.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) beslutar om ackreditering och ska underrätta Transportstyrelsen om sådana beslut (4 kap 2 § 2st). Ackreditering meddelas med grund fordonsförordningen (2009:211) och i de föreskrifter som Transportstyrelsen utfärdat med stöd av förordningen (8 kap 3 b § 3st och 8 kap 16 §). Nedan följer relevanta föreskrifter från Transportstyrelsen som anger krav för godkännas som besiktningsorgan.

Transportstyrelsen

TSFS 2010:78, Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan

TSFS 2010:87, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning

TSFS 2017:53, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör

TSFS 2017:54, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning

Swedac

Vad gäller ackrediteringen har även Swedac utfärdat föreskrifter med stöd av 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll. Bemyndigandet framgår även av 8 kap 17 a § fordonsförordningen.

STAFS 2020:1 - Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det många olika föreskrifter med krav för att godkännas som fordonsbesiktare. Kraven framgår huvudsakligen av fordonsförordningen samt Transportstyrelsens och Swedacs föreskrifter.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll har på sin hemsida samlat lämpliga lagar, förordningar och föreskrifter.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Elin AnderssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?