FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt09/05/2014

Kostnad för tvångsskifte

Hur mycket brukar ett tvångsskifte kosta?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du hör av dig till oss på Lawline!

När ett dödsbo är utrett av dödsbodelägarna eller av en boutredningsman ska arvskifte ske mellan arvingar och universella testamentstagare. Uppkommer oenighet om skiftet kan tvångsskifte förrättas av en av rätten utsedd skiftesman. Ansökan om skiftesman görs av dödsbodelägare, se 23 kap. 5§ ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637.

Skiftesmannen ska i första hand försöka ena delägarna och få till stånd en frivillig överenskommelse. Om inte detta lyckas verkställer skiftesmannen tvångsskifte. Skiftesmannen, som oftast är en advokat, har rätt att få skäligt arvode och ersättning för sina kostnader. Tingsrätten tar i samband med ansökan om skiftesman en avgift om 375kr. Kostnaden för skiftesmannen är beroende av vem som tingsrätten förordnar. Kostnaden måste dock, som ovan nämnt, vara skälig.

Med vänlig hälsning, 

Anes SabicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”