Kortvarigt äktenskap - påverkar det bodelningen?

2021-08-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Jag och min fru ska separera. Vi har varit tillsammans i knappt 2 åroch gifta i 10 månader. Hon hade då en hyresrätt hon lämnade till sin dåvarande partner och flyttade till mig i en annan stad. Hon har varit sjukskriven under hela denna tid och får enbart sjukpenning. Jag har en bostadrätt som jag köpte innan jag träffade henne. Jag står på kontraktet. Vid skilsmässa, delas värdet av bostaden lika mellan oss eller finns det en chans att jag fåt behålla lägenheten?
SVAR

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Äktenskap är ett stort åtagande, inte minst ekonomiskt. Äktenskap som varar en väldigt kort tid kan under vissa förutsättningar jämkas så att den rikare maken får behålla en större del av sitt giftorättsgods.

Vad är giftorättsgods och enskild egendom?

När du ingår äktenskaps klassificeras all din egendom som giftorättsgods, förutsatt att det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § Äktenskapsbalk [ÄktB]). Allt som inte är enskild egendom är således giftorättsgods. Enskild egendom är sådan egendom som enligt gåva, testamente, eller äktenskapsord ska vara din enskilda (7 kap. 2 § ÄktB)

Uppdelningen mellan enskild egendom respektive giftorättsgods får betydelse vid bodelning.

Vem får vad vid separation?

Huvudregeln är att allt giftorättsgods med avdrag för skulder ska delas lika mellan makarna vid en bodelning. Det som är enskild egendom ingår således inte i en bodelning (10 kap. 1 § och 11 kap. 2 § ÄktB). Är din bostadsrätt enskild egendom innebär det att den inte ingår i en bodelning och din fru får inte ta del av dess värde vid en skilsmässa. Är det däremot så att bostadsrätten är giftorättsgods ska dess värde med avdrag för skulder ingå i en bodelning. Det innebär krasst att din fru har rätt till halva värdet av bostadsrätten med avdrag för skulder.

Notera att du fortfarande äger bostadsrätten, din fru har ingen äganderätt. På grund av att det är giftorättsgods kan hon emellertid en rätt till en del av bostadsrättens värde. Hon har således inte rätt till bostadsrätten som sådan.

Hur jämkas bodelning vid korta äktenskap?

Enligt reglerna om bodelning får din fru vid separation en viss rätt till att ta del av bostadsrättens värde ifall den klassas som giftorättsgods. De ekonomiska rättigheter som följer av äktenskapet kan i vissa fall av korta äktenskap tyckas allt för generösa.

Av den anledningen finns i fall av kortvariga äktenskap en möjlighet för den rikare maken att jämka bodelningen om resultatet efter bodelning annars hade blivit oskäligt (12 kap. 1 § ÄktB). Resultatet kan anses oskäligt om ditt giftorättsgods uppgår till betydligt högre summor än din frus och äktenskapet varit kortvarigt. Äktenskap under 5 år kan jämkas med hjälp av en schablon som kallas "giftorättstrappan". Delen giftorättsgods som ska ingå i en bodelning beror då på äktenskapets längd och beräknas i bråkdelar. Äktenskapets längd räknas från och med att ni blev sambos till den dag skilsmässoansökan lämnats in. Var ni inte sambos innan äktenskapet räknas äktenskapets längd från den dag ni gifte er.

Ponera att längden av ert äktenskap är 1 år. Då ska enligt jämkningsregeln enbart 1/5 (20 %) av ert giftorättsgods ingå i en bodelning.

Exempel:

Make 1:

Bostadsrätt: 2 000 000 kr

Lösöre: 10 000 kr

Bil: 100 000 kr

Skulder: 1 500 000 kr

Giftorättsgods som ingår i bodelning INNAN jämkning: 2 110 000 kr – 1 500 000 kr = 610 000 kr

Giftorättsgods som ingår i bodelning EFTER jämkning: 1/5 av 610 000 kr = 122 000 kr

Make 2:

Banktillgodohavande: 20 000 kr

Skulder: 10 000 kr

Giftorättsgods som ingår i bodelning INNAN jämkning: 20 000 kr – 10 000 kr = 10 000 kr

Giftorättsgods som ingår i bodelning EFTER jämkning: 1/5 av 10 000 kr = 2000 kr

Bodelning INNAN jämkning: 610 000 kr+ 10 000 kr= 620 000 kr. Summan delas på två vilket innebär att ni båda går ur bodelningen med 310 000 kr…

Bodelning EFTER jämkning: 122 000 kr + 2000 kr =124 000 kr. Summan delas på två vilket innebär att ni båda går ur bodelningen med 62 000 kr.

Som du ser blir det stor skillnad på hur stor del av värdet på bostadsrätten som din fru får ta del av.

Sammanfattningsvis finns ingen reell möjlighet att behålla värdet av lägenheten helt och hållet ifall det är giftorättsgods. Däremot finns goda chanser att jämka hur stor del av värdet av lägenheten som över huvud taget ska ingå i bodelningen.

Hoppas att du har fått svar på dina funderingar.

Med vänlig hälsning,

My Öhman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1097)
2021-10-20 Vad händer med aktier och bankmedel vid en skilsmässa?
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning

Alla besvarade frågor (96471)