Kopia av ett testamente - är det giltigt?

2020-10-19 i Testamente
FRÅGA
Jag har bott i Portugal där skrev jag ett testamente som min advokat tog hand om . Hon lämnade det till någon myndighet, jag vet inte vilken. Nu har jag bott i mitt Sverige i snart tre år. Jag har en kopia av detta testamente.Är denna kopia giltig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du har upprättat ett testamente i Portugal som din advokat i Portugal lämnade in till en portugisisk myndighet. Din fråga är nu om en kopia av ett testamente kan vara giltigt i Sverige.

Formkrav för testamente

För att ett testamente ska vara giltigt i Sverige krävs att testamentet uppfyller de formkrav som ställs upp enligt lagen. För det första så måste ett testamente vara skriftligt (10 kap. 1-2 §§ Ärvdabalken). Testamentet måste även ha undertecknats av den person som vill upprätta ett testamente. Testamentet måste även vara undertecknat av två stycken, samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 4 § Ärvdabalken). Dessa vittnen måste avge en vittnesmening där det anges att de närvarat när testamentet undertecknades av personen som vill upprätta testamentet (10 kap. 2 § Ärvdabalken). Vittnena måste även ange att de är medvetna om att den handling som undertecknas är ett testamente.

Om testamentet uppfyller dessa krav så är testamentet giltigt i Sverige.

Kopia av testamente

En kopia som tagits av ett testamente kan vara giltigt så länge det inte finns någon anledning att tro att kopian inte ger uttryck för den yttersta viljan hos personen som upprättat testamentet.

Vad kan du göra nu?

Om du vill upprätta ett nytt testamente så kan du vända dig till Lawlines jurister för att få hjälp med detta. Du kan då boka en tid med en jurist via Lawlines hemsida (https://www.lawline.se/boka) för ytterligare vägledning.

Om du har några ytterligare frågor är du varm välkommen att återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2860)
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?

Alla besvarade frågor (93215)