Köpare av stuga i kolonilott nekad medlemskap i koloniföreningen

2017-05-05 i Föreningar
FRÅGA
Gäller preskriptionslagen PBL kap11 paragraf 20 även för en stuga i en koloniförening?Stugan i fråga har en byggarea på 48m2 och har varit så i mer än 10år (tillåten area är 40m2).Nu skall stugan säljas och koloniföreningen vägrar att godkänna en överlåtelse och hänvisar till att stugan har förstor byggarea. Vi hänvisar till PBL kap 11 paragraf 20 och menar att preskriptionslagen gäller och att stugan inte behöver återställas till max byggarea. Vem har rätt?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Plan och bygglagen (PBL) (2010:900), se här, är tillämplig på kolonilotter. En medlem i en koloniförening ska agera i enlighet med föreningens villkor, lag och andra föreskrifter.

Byggnadsnämnden kan, i den mån en byggnad inte uppfyller kraven enligt PBL, beslut från kommun, myndighet eller nämnd, förelägga ägaren att rätta avvikelserna inom viss tid (11 kap. 20 § första stycket PBL). I andra stycket samma regel föreskrivs en preskriptionsregel vilken innebär att byggnadsnämnden inte får besluta om rättelseföreläggande i de fall det gått 10 år sedan överträdelsen ägt rum.

Vad innebär detta för överlåtelse av byggnad som avses i förevarande regel?

Regeln fastställer inte förhållandet mellan dig, koloniföreningen och köparen. För regler kring detta förhållande bör ni se till avtalet mellan medlem och koloniföreningen. Vad står det om överlåtelser och godkännande av medlemskap? Köparen kan visserligen överta äganderätten över stugan men brukar endast kunna använda den efter att ha fått ansökan om medlemskap godkänd av koloniföreningen. Vanligtvis brukar kraven vara att personen bor i staden, avser att bruka sin rätt i föreningen enligt ändamålen och att personen är myndig, har god ekonomi och liknande. Eftersom ägaren på grund av preskriptionsbestämmelsen inte kan föreläggas att rätta felen i stugan, innebär detta att även koloniföreningen och köparen av samma egendom inte kan belastas med ansvar i detta hänseende. Om koloniföreningen inte har någonting att invända mot nuvarande förhållanden, torde den även inte ha någonting att invända mot en överlåtelse eftersom stugans förhållanden ju förblir desamma även efter överlåtelsen. Det som förändras är att stugan får en ny ägare och koloniföreningen får en ansökan om medlemskap för den nya ägaren. Frågan är då hur dessa nya förhållanden föranleder och berättigar ett nekat medlemskap.

För att kunna neka köparen av stugan medlemskap i koloniföreningen bör avvisandet grunda sig på andra förhållanden än stugans byggarea. Detta eftersom överträdelsen av maximal byggarea inte kan dra med sig förelägganden från byggnadsnämnden mot koloniföreningen. Ett nekat medlemskap bör av denna anledning istället grunda sig på villkoren i föreningens stadgar. Om villkor om byggarea inte förekommer i stadgarna har jag svårt att se på vilken grund koloniföreningen nekar medlemskap.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (524)
2021-07-26 Ska revisorn revidera verksamhets-berättelsen i en förening?
2021-07-22 Krävs föreningens godkännande för att bo i min förälders lägenhet?
2021-07-21 kan medlem i valberedning också vara firmatecknare?
2021-07-19 Behöver en ideell förening registreras?

Alla besvarade frågor (94257)