Köpa ut frun ur huset vid skilsmässa

2019-11-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
HejHar en bror som ska skilja sig.De har ett hus och lån på 500 000 SEK (marknadsvärde på huset säg 900 000 SEK). Kan frun i huset skriva på ett avtal där hon för över hennes del på huset till bror? Dvs så att bror äger huset själv?Isåfall, hur ser ett avtal ut som är juridiskt bindande?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du behöver råd gällande hur din bror och hans fru ska göra för att din bror ska få behålla och ta över hela huset vid en skilsmässa. Jag kommer kortfattat säga något om hur bodelning går till i samband med skilsmässa och hur en överföring av fruns del kan göras.

Bodelning ska göras

Det ska göras en bodelning när ett äktenskap upphör. I bodelningen ska makarnas egendom fördelas emellan dem 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB).

I bodelningen ingår allt som inte är enskild egendom. Enskild egendom är sådant som den ena parten fått i gåva eller arv med föreskrift att det ska vara enskild egendom eller om äktenskapsförord är skrivet, det som antecknats där att det ska vara enskild egendom. Vad jag förstår av din fråga är huset inte någons enskilda egendom och det kommer därför ingå i bodelningen. 7 kap. 1 § ÄktB och 10 kap. 1 § ÄktB.

Huset plus din brors övriga tillgångar tillsammans med hans frus läggs ihop och eventuella skulder dras ifrån. Det som är kvar efter att skulderna dragits bort delas sedan lika.

För att få rätt till hela huset

I bodelningen kan din bror och hans fru bestämma att huset ska tillfalla din bror. Din bror får då ersätta din fru med pengar eller andra gemensamma tillgångar för att kompensera för den andel hon tidigare haft i huset. Från summan din bror ska ersätta sin fru med kan eventuella framtida mäklarkostnader och den latenta skatteskulden räknas av.

Om frun vill skänka bort sin andel

Det finns en regel som innebär att egendom som någon av makarna har givit bort inom tre år från ansökan om skilsmässa lämnades in ska räknas i bodelningen. Det gäller om den ena partens egendom minskat i inte obetydlig omfattning (brukar vara omkring 10% av partens totala egendom).

Det innebär i din brors fall att även om frun kan tänka sig att ge bort sin andel så kommer bodelningen göras på samma sätt som jag nämnde ovan, om inte hennes övriga tillgångar är så pass stora att andelen i huset anses obetydlig. 11 kap. 4 § ÄktB.

Sammanfattning och råd

En bodelning kan vara en komplicerad process eftersom det kan röra sig om många tillgångar och eventuella skulder som ska fördelas rättvist mellan parterna. Ett råd kan vara att anlita en jurist som går igenom deras tillgångar och upprättar ett förslag till bodelning samt hjälper din bror att köpa ut sin fru ur fastigheten.

Din bror kan boka tid med en av Lawlines jurister här.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (932)
2020-08-06 När inleds en skilsmässa?
2020-07-30 Enskild egendom vid skilsmässa
2020-07-29 Egendom som förvärvats efter talan om äktenskapsskillnad väckts
2020-07-26 Ansöka om skilsmässa i Sverige

Alla besvarade frågor (82647)