Köpa bostadsrätt före eller efter ansökan om skilsmässa?

Hej!

Med hopp om snabbt svar.

Vi ska skiljas/separera. Har ännu inte skickat några papper. Vi vill växelvis bo i huset + köpa bostadsrätt under tid framöver tillsvidare vet vem/om någon ska behålla huset /bostadsrätt.

Vi båda ska stå som ägare till hus/bostadsrätt och stå på tillhörande lån .

Fråga 1. Då vi båda står som ägare/låntagare, spelar det någon roll om vi skickar in papper om anmälan av skilsmässa innan eller efter köpet?

Fråga 2. Om min man får för sig att snabbsälja 2 dyra fordon som står skrivna på honom innan vi Skickat in skilsmässoansökan (väntat med anledningar av osäkerhet ovan) till underpris till tex sin mamma, få jag ändå ut halva marknadsvärdet vid själva bodelningen?

Tack på förhand med hopp om snabbt svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom du i din fråga inte nämner något om huruvida huset eller de dyra fordonen är enskild egendom så kommer jag i svara på båda dina frågor som om allt detta är giftorättsgods. Om det är så att något av skulle vara enskild egendom så skulle svaren vara lite annorlunda.

Fråga 1

När man ansöker om skilsmässa kallas den dagen man ansökte om detta för "brytdagen". I en framtida bodelning är det hur egendomsförhållandena er emellan såg ut på den dagen som ligger till grund för uppdelningen under bodelningen (9 kap. 2 § äktenskapsbalk). Utöver detta så har ni båda en redovisningsplikt för er egendom under tiden mellan ansökan om äktenskapsskillnad (skilsmässa kallas äktenskapsskillnad i lagtexten) och då bodelningen äger rum (9 kap. 3 § äktenskapsbalk).

Om ni köper bostadsrätten innan er ansökan om äktenskapsskillnad gått igenom så blir detta giftorättsgods och kommer delas lika er emellan enligt huvudreglerna för bodelning (11 kap. 3 § äktenskapsbalk). Ni kan även efter en bodelning fortsätt äga hälften var av denna bostadsrätt tillsammans.

Om ni istället köper bostadsrätten efter att ni skickat in ansökan om äktenskapsskillnad så med tanke på brytdagen så kommer inte bostadsrätten ingå i bodelningen men ni måste båda fortfarande behöva redovisa för er egendom. Kort sagt så är min tolkning av detta att bostadsrätten då inte ska ingå i bodelningen men att ni måste redovisa för er egendom (alltså de pengar ni betalat samt att ni satt er i lån för detta m.m.).

Att bostadsrätten inte ska ingå i bodelningen får i denna situation begränsat värde eftersom ni då skulle äga den tillsammans ändå. Min slutsats är att det rent materiellt blir samma utgång för er men att det eventuellt är mindre "krångligt" om ni köper innan ansökan om äktenskapsskillnad just med tanke på redovisningsplikten.

Fråga 2

Som jag beskrev i fråga 1 ovan så utgår man från brytdagen (9 kap. 2 § äktenskapsbalk). Detta hade kunnat leda till märkliga konsekvenser om ena maken känner att det kanske är en skilsmässa på väg och därför ger bort, eller säljer väldigt billigt, egendom till närstående för att "skydda" sig. Detta har lösts på så sätt att det finns en skyddsregel mot just dessa fall.

Om den ena maken utan den andra makens samtycke, inom tre år från det att ansökan om äktenskapsskillnad gjordes, genom gåva minskat värdet på sitt giftorättsgods eller använt detta för att öka värdet på sin enskilda egendom så ska man räkna andelarna vid en bodelning som om detta inte har gjorts (11 kap. 4 § äktenskapsbalk). I förarbetena till lagen så förklaras att vad som är att anse som gåva får avgöras efter en helhetsbedömning. Om betalningen för en försäljning av t.ex. bilar som maken gjort står i missförhållande till bilarnas värde, kan köpet då bli att beteckna som partiell gåva och man använder denna regel. I situationen du beskriver så låter det absolut som att denna lagregel skulle bli tillämplig.

Med vänliga hälsningar,
Andreas GrundstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000