Köp av andel eller gåva - fastighet - sambo

2016-04-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag och min sambo ägde ett hus50 % varJag vill skriva över mina 50 %Hur går jag till väga
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns två sätt att göra detta på.

Om din sambo ska överlåta sin del av fastigheten till dig mot att du betalar en viss summa pengar, bör ni upprätta en skriftlig överlåtelsehandling, där en överlåtelseförklaring avseende den aktuella delen av fastigheten ska ingå och köpeskillingen ska anges. Ni bör särskilt uppmärksamma jordabalkens formkrav för köp av fast egendom vid upprättandet av handlingarna. De formkrav som måste uppfyllas hittar ni i 4 kap. 1 § Jordabalk(1970:994). Din sambo kommer då att få betala reavinstskatt på försäljningen om den innebär vinst. Stämpelskatten kommer att utgå med anledning av ditt förvärv av andelen. Du måste dessutom ansöka om lagfart hos Lantmäteriet.

Om din sambo istället väljer att överlåta sin andel genom gåva till dig, bör ni likaledes upprätta ett skriftligt gåvobrev enligt de formkrav som framgår av 4 kap. 1 och 29 §§ Jordabalken. Om du i samband med detta även ska överta en del av lånet som hänförs till fastigheten, finns det en risk att rättshandlingen ändå kommer att betraktas som ett köp (närmare förutsättningar om detta hittar ni här).

Slutligen rekommenderar jag att ni tar hjälp av en jurist för att upprätta korrekta gåvo- eller köpehandlingar då överlåtelsehandlingar som är behäftade med formfel är ogiltiga.

Nicole Cai
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3525)
2020-10-19 Får en underårig själv förvalta över pengar den fått i gåva?
2020-10-18 Krävs vårdnadshavares godkännande för tatuering?
2020-10-18 Barnen bor heltid hos pappan
2020-10-16 Val av skolgång vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (85162)