FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt04/02/2017

Kontaktförbud, barn och umgänge

Hej!

Min sambo och jag har hans son varannan helg då mamman flyttade långt ifrån när dom skildes. Nu är det så att hon är på oss hela tiden och skriver elaka saker på sms och ringer o skäller. Hon krånglar även ofta när vi ska hämta sonen. Nu är det så att det börjar bli riktigt tröttsamt, hon är mycket på oss om att vi inte bryr oss om sonen osv.. trots att vi inte svarar så fortsätter hon.

Finns det något vi kan göra för att få detta att sluta? Att bara kunna ha kontakt när det gäller sonen för hon verkar inte kunna sluta. Ena stunden älskar hon min sambo och andra gör hon vad som helst för att få förstöra!

Hon har dessutom olika pojkvänner hemma och själv inget stabilt liv alls. Ibland säger hon att hade det inte varit för pengarna så hade vi haft pojken istället och detta tär som bara den på oss.

Vi skulle gärna ha sonen mer, om inte tom på heltid för den delen men nu måste vi bara få slut på denna terror. Det blir en så giftig miljö för sonen och för oss.

Finns det NÅGOT vi kan göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawlined med din fråga!

Detta är så klart en väldigt påfrestande situation och det kompliceras av att du och sin sambo vill undvika kontakten och att din sambos son samtidigt ska ha rätt till umgänge med sin mamma. Jag kommer redogöra för några regler som kan vara av intresse för er och vad ni skulle kunna göra. Jag kommer hänvisa till regler i föräldrabalken (FB) och brottsbalken (BrB).

Skyldighet att lämna uppgifter om barnet

Om ett barn bor varaktigt med en av sina föräldrar och umgås med den andra föräldern ska boendeföräldern lämna upplysningar om barnet som kan främja umgänget (FB 6:15). Din sambo ska alltså ge barnens mamma uppgifter om sådant som skolgång, fritidsintressen mm som kan göra att umgänget mellan sonen och mamman blir så bra som möjligt. Syftet är att barnet ska få sitt behov av en bra relation med sin andra förälder uppfyllt. Utöver den här skyldigheten och i fall då barnets behov kräver det har din sambo inte någon vidare skyldighet att ha någon kontakt med barnets mamma. Hur uppgifterna lämnas regleras inte, så det får skötas på ett lämpligt sätt.

Störande kontakt

Att ständigt kontakta någon mot deras vilja kan utgöra brott. Det kan tänkas röra sig om ofredande (BrB 4:7). Det måste då röra sig om störande beteende, ni måste ha förklarat att ni störs av beteendet och det måste också ha nått en viss omfattning. Om man utsätts för den här typen av beteenden bör man kontakta polisen och göra en anmälan. Om man utsätts för upprepade trakasserier kan man också söka om kontaktförbud. För att göra det vänder man sig till polisen eller åklagarmyndigheten. Det är åklagare eller domstol som beslutar om att bevilja en sådan ansökan.

Vårdnad, boende och umgänge

Frågor om vårdnad, boende och umgänge kan alltid regleras antingen genom avtal mellan föräldrarna eller – om det är omöjligt att komma överens – av domstol på talan av någon av föräldrarna. Barnets bästa är avgörande när domstolen tar beslut i frågorna och en stark utgångspunkt är att barnet har rätt att umgås med båda föräldrarna. En tvist i domstol är ofta mycket påfrestande och går i många fall ut över barnet i fråga, så innan man tar det steget bör man först och främst försöka lösa problemet utanför domstolen och sedan ta kontakt med en jurist. En jurist kan göra en bedömning av förutsättningen till framgång i en process och de kan också hjälpa till att föra talan.

Slutliga råd

Eftersom sonens mamma fortsatt kontaktar er mot er vilja, så kan det röra sig om ett brott. Om ni inte kan komma överens med mamman och situationen är för problematisk för er att hantera själva, så kan ni alltså vända er till polisen för att göra en anmälan. Då kan ni också göra en förfrågan om kontaktförbud. Ni bör dock tänka på risken för att detta leder till en större konflikt med mamma på sikt, vilket så klart kan gå ut över sonen och göra hans umgänge med mamman komplicerat.

Ett alternativ är att ta kontakt med Familjerätten i er kommun. De kan ge stöd i form av samarbetssamtal, hjälpa till med överenskommelser om vårdnad, boende och umgänge mm. Ibland kan det vara till hjälp att ha en utomstående person med vid kontakten med mamman och det kan bli lättare att komma överens och lösa konflikter.

Om ni inte ser någon möjlighet att komma överens med mamman och ni vill få till en ändring i frågan om sonens umgänge med sin mamma, så kan det i sista hand bli en tvist i domstol. Vill ni väcka talan mot mamman bör ni först ta kontakt med en jurist och förklara situationen. En jurist kan ge en bättre bild av er möjlighet till framgång i en process och även hjälpa till med att utforma och föra talan. Ni kan boka en tid med jurist på Lawline här.

För eventuella bevisfrågor bör ni dessutom spara meddelanden och försöka dokumentera hur ofta och med vilken anledning sonens mamma kontaktar er. Det kan vara bra att till exempel spara sms och liknande meddelanden.

Jag hoppas att detta svar kan hjälpa er på vägen och att ni kommer tillrätta med situationen.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”