Konsumenttjänstlagen

FRÅGA
Hej,Jag har lämnat in min cykel till en cykelverkstad (det är alltså inte så att jag köpt cykeln hos dom och det var något fel på den). De gav mig en dag då cykeln skulle vara klar och jag skulle fått ett sms men jag hörde aldrig något. Jag ringde därför dit och då fick jag ett otydligt och otrevligt bemötande utan besked på när de trodde cykeln skulle vara klar.Min fråga är därför hur länge det är skäligt för mig att vänta, och också vad jag isåfall kan förvänta mig om det tar för lång tid (prisavdrag?).Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag har förstått din fråga som att du lämnat en cykel i en verkstad i syfte för att få den reparerad. Jag uppfattar det även som att du och cykelverkstaden kom överens om ett datum för när din cykel skulle vara redo för avhämtning. I detta fall är cykelverkstaden en näringsidkare som utför en tjänst åt dig som är en konsument. Bestämmelser om detta finner vi i konsumenttjänstlagen.

Eftersom du och verkstaden kom överens om ett datum för avhämtning av cykeln, innebär detta att verkstaden är försenad med reparationen, dvs i dröjsmål. Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger om uppdraget inte avslutats inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning (24 § konsumenttjänstlagen).

Vad kan du göra?

Eftersom vi har konstaterat att verkstaden är i dröjsmål, så kan du som konsument kräva påföljder. Vid dröjsmål på näringsidkarens sida får konsumenten hålla inne betalningen, välja mellan att kräva att näringsidkaren utför tjänsten, häva avtalet. Konsumenten kan även få skadestånd av näringsidkaren. Allt detta framgår av 25 § konsumenttjänstlagen.

Du kan hålla inne så mycket av betalningen som du anser krävs för att säkerställa att verkstaden genomför reparationen 27 § konsumenttjänstlagen. Du kan också kräva att verkstaden fullgör reparationen, detta kan du kräva så länge verkstaden inte kan visa på att det finns något hinder som de inte kan övervinna, t.ex oskäligt stora kostnader till förhållande till reparationen 28 § konsumenttjänstlagen.

Annars kan du gå till en annan verkstad och reparera cykeln och i samband med detta häva avtalet om det är av väsentlig betydelse 29 § konsumenttjänstlagen. Om det är så att reparationen i detta fall tagit väldigt lång tid och att du har ett behov av att få de tillbaka i tid, så tyder detta på att en väsentlig betydelse finns.

Till sist har du möjlighet att kräva verkstaden på skadestånd 31 § konsumenttjänstlagen. Detta kan du endast göra om du har lidit en ekonomisk skada, dvs att du har drabbats av ekonomiska kostnader till följd av dröjsmålet. Skadeståndets storlek beräknas genom att man jämför med vad det skulle kostat dig om verkstaden inte hade varit i dröjsmål, och vad det sedan kostade dig när verkstaden var i dröjsmål. Det är mellanskillnaden som utgör skadeståndets belopp.

Slutsats:

Prisavdrag räknas inte upp som påföljd i konsumenttjänstlagen vid näringsidkarens dröjsmål. Cykelverkstaden har inte rätt att behålla din cykel för reparation eftersom de är i dröjsmål. Du kan antingen häva avtalet direkt och då få tillbaka din cykel. Du kan också hålla inne betalningen eller kräva att cykeln repareras om du känner för att ge verkstaden en till chans. Om du har haft några extra kostnader i samband med verkstadens dröjsmål så kan du begära skadestånd.

Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen

Sonja Najim
Fick du svar på din fråga?