Konsumentens dröjsmål

Hej! Jag bedriver en seriös verksamhet sedan 10 år med kirurgiska laserbehandlingar. En kund kom en hel timme för sent till en behandling trots mycket väl informerad via tele och även ett tidkort hemskickat. När hon kom kunde vi såklart inte ta emot henne pga ande patienter. Hon betalade ej fakturan 500 för utebliven ankomst ( står även på tidkortet och vi talar om det vid bokning). Efter kronofogden bestrider hon det och det skall gå till muntlig förberedelse. Av att döma ifrån hennes brev kommer hon absolut inte betala utan det kommer gå till tingsrätt. Jag läste en artikel på Google ombGlömska kan stå dig dyrt heter den. Utifrån denna har jag goda chanser men jag oroar mig ändå. Detta är första gången jag har en kund som vägrar göra rätt för sitt misstag.

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

När någon bestrider din ansökan om betalningsföreläggande via Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) ska du ta ställning till om du vill vidare till domstol. Vi ska då se på vilka grunder du kan yrka ersättning för uteblivet behandlingsbesök och på vilka grunder hon kan bestrida dina yrkanden. Eftersom det närmast handlar om en tjänst vilken var avsedd att utföras i Sverige är konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig, se här.

I 45 § första stycket andra meningen KtjL föreskrivs att "Om det följer av avtalet att konsumenten skall medverka till tjänstens utförande och han inte i rätt tid lämnar sådan medverkan som utgör en väsentlig förutsättning för utförandet, får näringsidkaren inställa arbetet till dess att konsumenten lämnar sin medverkan".

I 45 § tredje stycket framgår även att om näringsidkaren, "inställer, arbetet enligt första stycket, har han rätt till ersättning för kostnader och andra förluster som detta åsamkar honom, om konsumenten inte visar att dröjsmålet ej beror på försummelse på hans sida".

I ditt fall är det bokning av en laserbehandling som kräver att hon dyker upp en viss tid enligt ert avtal. Du behöver visa hur ert avtal ingåtts (sms, telefon, mejl osv.), hur bokningen gått till (tidkort) och hur lång tid som behandlingen varit avsedd att ta (tidkort, klientschema etc.). Om du kan göra det, så har du som näringsidkare rätt att inställa behandlingen vid hennes frånvaro. Du har rätt till ersättning för den bokade tiden till vilken konsumenten inte dykt upp. Du har också rätt till rimlig ersättning för kostnader du lagt ned i Kronofogden såväl som i domstol om du går vinnande ur tvisten. Hon är däremot inte skyldig att ersätta dig om hon visar att dröjsmålet inte beror på försummelse från hennes sida.

Kontakta oss på 08-533 300 04 (vardagar 10-16) om du behöver ytterligare rådgivning!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo