FrågaFASTIGHETSRÄTTAndrahandsuthyrning30/12/2018

Konsekvenser av otillåten andrahandsuthyrning och uppsägningens former

Hej. Vi hyr en lägenhet (bostadsrätt så "privatuthyrningslagen"). Avtalet är rullande med 3 månaders uppsägningstid från bägge parter (står i avtalet, jag vet att vi som hyr trots det bara har 1 månad enligt lag).

Nu är vi inte uppsagda, men ägarens tillstånd från bostadsrättsföreningen går ut om 2 månader. Mina frågor är:

-vad händer när vår hyresvärd inte har tillstånd att hyra ut men glömt säga upp oss?

-måste uppsägningen vara skriftlig eller gäller ett muntligt varsel? Jag har på telefon blivit informerad om att han sannolikt inte får det förlängt vilket han möjligen skulle kunna tolka som uppsägning. Vill väl mest veta om det är risk för tvist med ord mot ord...

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som händer när din hyresvärd glömt säga upp dig och saknar rätt att hyra ut

För en bostadsrättshavare framgår i 7 kap. 10§ Bostadsrättslag(BL) att bostadsrättshavaren måste inhämta ett samtycke från styrelsen för att få hyra ut en lägenhet i andra hand. I 7 kap. 11 § BL framgår att bostadsrättshavaren kan få hyra ut i andra hand trots avsaknad av samtycke, om hyresnämnden ger tillstånd till det och bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.

I det fallet att bostadsrättshavaren saknar tillstånd att hyra ut i andra hand, men gör det ändå, kan denne förlora nyttjanderätten till sin bostadsrätt. Enligt 7 kap. 18 § p. 2 BL är föreningen berättigad att säga upp bostadsrättshavaren om denne utan behövligt samtycke eller tillstånd hyr ut lägenheten i andra hand. Detta ska dock ske efter att föreningen först uppmanat bostadsrättshavaren att vidta rättelse, dvs säga upp andrahands-hyresgästen, enligt 7 kap. 20§ första stycket BL.

Hur ska uppsägningen av din som andrahands-hyresgäst ske?

I 1§ första stycket Privathyreslagen(PrvHL) framgår att bestämmelserna i 12 kap. JB(Hyreslagen) ska gälla i de fall det inte finns något särskilt föreskrivet i Privathyreslagen. Frågor gällande uppsägningens form återfinns inte i Privathyreslagen. Det finner vi däremot i 12 kap. 8 § Hyreslagen. I denna paragraf framgår att muntliga uppsägningar endast får ske av hyresgästen om hyresförhållandet varat i max tre månader i följd, och hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande på uppsägningen.

Uppsägningen ska därmed ske skriftligen av hyresvärden. Den ska därefter delges dig med till exempel vanligt brev eller rekommenderat brev ifall du inte är anträffbar vid din hemvist.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis ska således uppsägningen ske skriftligen från hyresvärden. I det fall att denne inte säger upp dig, och saknar tillstånd att hyra ut i andra hand från hyresvärden, kan denne bli av med sin bostadsrätt. Det är alltså ganska allvarliga konsekvenser för en bostadsrättshavare att hyra ut i andra hand utan tillstånd från styrelsen.

Jag hoppas att jag kunde svara på din fråga väl. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga.

Vänligen,

Hashim Mohammed RithaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?