Konsekvenser av att utelåsa min make från min bostadsrätt

Vi ska skiljas och min man vägrar att skriva under! Han vägrar också att flytta och att betala något för att bo. Vi har ett äktenskapsförord och jag äger lägenheten. Jag vet att han har lagen på sin sida men vad blir konsekvenserna om jag låser ut honom?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring skilsmässa finns i 5 kap. äktenskapsbalken (ÄktB). I och med att din make inte vill skilja sig, så kommer en betänketid att föregås innan äktenskapet upplöses (5 kap. 2 § ÄktB). Regeln om betänketid gäller även om någon av er varaktigt bor med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad (5 kap. 1 § ÄktB).

Som jag tolkar det kommer inte du och din make gemensamt lämna in en ansökan om skilsmässa eftersom han inte vill skilja sig. Detta innebär att betänketiden kommer börja löpa när ditt yrkande om äktenskapsskillnad meddelas till maken. När minst sex månader har löpt på betänketiden ska någon av er framställa ett särskilt yrkande till tingsrätten om att äktenskapet ska upplösas. Från och med att betänketiden har börjat löpa har ni ett år på er att yrka att äktenskapet ska upplösas (5 kap. 3 § ÄktB).

Det är först när domen har vunnit laga kraft (dvs när den inte går att överklaga längre, 3 veckor efter meddelad dom) som äktenskapet är upplöst (5 kap. 6 § ÄktB).

Trots att de är din bostadsrätt är det er gemensamma bostad eftersom ni har bott där gemensamt (7 kap. 4 § 3 p ÄktB). Om du låser din make ute så rubbar du hans besittning till sina saker i lägenheten och även till sin bostad, vilket kan innebära att du gör dig skyldig till egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § BrB). Lagen föreskriver att man kan göra sig skyldig till brottet genom att byta lås eller på annat sätt rubba någon annans besittning som därigenom vållar skada eller olägenhet.

Har du ytterligare funderingar eller kompletterande frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Linn GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”