Kommer styvsyskonen att få ta del av ens pappas arv?

2019-04-18 i Särkullbarn
FRÅGA
Min sambos pappa gifte sig -15 när han var 75 år och kvinnan 78 år. Nu ligger han för döden. Kvinnan hade innan de gifte sig delat ut fastigheter och alla tillgångar till sina 3 barn. Sambons pappa har mycket tillgångar och 2 barn som är helsyskon. Känsligt att fråga sin pappa såklart. Men går deras arv upp i rök? Dvs. Skall hans tillgångar nu delas med kvinnans barn?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad tråkigt att din sambos pappa är dålig. Vidare till frågan så kommer jag att förhålla mig till ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB) i mitt svar - det vill säga de lagar som reglerar hur en bodelning går till och hur arv fördelas efter en persons bortgång.

Vad ska ingå i bodelningen?

När pappan och kvinnan gifte sig så blev deras tillgångar enligt huvudregeln giftorättsgods, ÄktB 7 kap 1 §. De ägodelar som inte tillhör giftorättsgodset kallas för enskild egendom och dessa ska inte ingå i bodelningen, ÄktB 10 kap 1 §. Det är av vikt att veta vilken egendom som är vad eftersom att den enskilda egendomen inte kommer att delas upp i bodelningen utan istället bli en del av dödsboet direkt. I praktiken innebär det att din sambo och hens syskon kommer att ärva egendomen "orörd" så att säga. Egendom kan bli enskild egendom genom att en avtalar om detta i ett äktenskapsförord, om pappan har ärvt egendom eller fått en gåva med villkor om att det ska vara hans enskilda egendom, ÄktB 7 kap 2 §. Om det inte finns enskild egendom kommer all pappans egendom ingå i bodelningen. Även om hundra procent av den totala egendomen egentligen är hans så kommer femtio procent av det totala efter bodelningen att tilldelas frun, just på grund av giftorätten.

Andra saker som kan var bra att tänka på

- Huvudregeln vid arv är att makes arvsrätt går först, ÄB 3 kap 1 §. Men eftersom att kvinnan inte är din sambos mamma så trumfar inte makes arvsrätt din sambos arvsrätt, utan blodsbandet går före makes arvsrätt här. För att det ska bli så kan din sambo inte avstå sin arvsrätt utan måste ta ut sitt arv med en gång. Ett avstående skulle få konsekvensen att pappans fru får både sin del av bodelningen och arvet efter pappan och att din sambo istället skulle få arvet från pappan först när frun går bort, ÄB 3 kap 2 §.

- Det finns en regel som kan göras gällande vid mindre arv, den så kallade basbeloppsregeln. Den innebär att den efterlevande maken efter bodelningen ska erhålla åtminstone fyra prisbasbelopp totalt (vilket motsvarar knappt 200 000 kr), ÄB 3 kap 1 §. Eftersom du nämner att pappan har mycket tillgångar så anar jag dock att det inte lär bli aktuellt i ert fall.

- Innan du tar mig på orden måste ni undersöka att det inte finns något inbördes testamente upprättat mellan pappan och hans fru. Ett testamente kan sätta hela arvsordningen som den ser ut enligt ärvdabalken ur spel och därmed göra allt jag i mitt svar nästintill helt irrelevant.

Sammanfattning

Den del av din sambos pappas egendom som utgör giftorättsgods kommer att ingå i en bodelning. Bodelningen kommer, efter vissa avdrag av skulder med mera, att delas in i två delar varav frun kommer att få den ena och den andra delen kommer att utgöra det så kallade dödsboet. Om det finns enskild egendom kommer även denna att ingå i dödsboet. Din sambo och hens syskon är först i arvsordningen och kommer att ärva lika stora delar av dödsboet. Pappans frus barn kommer däremot inte att få ta del av dödsboet över huvud taget.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (949)
2019-08-21 Ärver jag min styvmor?
2019-08-20 Har min dotter från ett tidigare äktenskap rätt att ärva mig direkt trots att jag är omgift?
2019-08-08 Förälder har gift om sig, ärver den nya maken och dennes barn sedan tidigare äktenskap?
2019-08-07 Hur ska kvarlåtenskapen fördelas mellan den avlidnes arvingar?

Alla besvarade frågor (72196)