Kommer straffrabatten för unga slopas?

2019-08-13 i Påföljder
FRÅGA
Kommer straffrabatten för unga slopas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det har gjorts en statlig utredning för frågan om straffrabatten för unga ska slopas. Många av remissinstanserna har varit negativa till utredningen, bland annat Justitieombudsmannen och Åklagarmyndigheten.

Justitieminister Morgan Johansson har sagt att han kommer att gå vidare med förslaget trots den negativa responsen, men han kommer se över remissinstansernas förslag till ändringar.

Huruvida förslaget om att slopa straffrabatten för unga lagöverträdare kommer förändras eller gå igenom återstår alltså att se och ingenting som man vet i nuläget. Vill du läsa några av remissvaren hittar du dem här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1166)
2020-02-23 Krav för fotboja
2020-02-22 Vad kan straffet bli för grovt vapenbrott och narkotikabrott?
2020-02-17 Straffrabatt - görs bedömningen utifrån åldern då brottet begicks eller åldern när brottet utreds?
2020-02-11 Hur länge finns mina uppgifter kvar i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (77318)