FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder13/08/2019

Kommer straffrabatten för unga slopas?

Kommer straffrabatten för unga slopas?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det har gjorts en statlig utredning för frågan om straffrabatten för unga ska slopas. Många av remissinstanserna har varit negativa till utredningen, bland annat Justitieombudsmannen och Åklagarmyndigheten.

Justitieminister Morgan Johansson har sagt att han kommer att gå vidare med förslaget trots den negativa responsen, men han kommer se över remissinstansernas förslag till ändringar.

Huruvida förslaget om att slopa straffrabatten för unga lagöverträdare kommer förändras eller gå igenom återstår alltså att se och ingenting som man vet i nuläget. Vill du läsa några av remissvaren hittar du dem här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo