Kommer mina sparpengar avgöra hur mycket jag måste betala i böter?

2019-04-15 i Påföljder
FRÅGA
Räknas sparade pengar med när bötesbeloppet fastställs
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att svara på din fråga genom att prata om reglerna i Brottsbalken (BrB).

Vilken typ av böter och vad innebär den?

I Sverige finns det tre olika typer av böter, men det är främst två som fortfarande används. Jag kommer att gå igenom de två vanliga typerna av böter, eftersom jag inte vet vilken typ av böter du syftar på.

Penningböter:

Detta är en fast summa som bestäms och som man betalar på en och samma gång. Den kan vara mellan 200 - 4 000 kr, om det inte står särskilt i en regel att ett annat belopp ska gälla (BrB 25 kap. 3 §).

Hur beloppet bestäms:

När domstolen bestämmer hur stor boten ska vara så tittar de bland annat på:

1. Hur allvarligt var brottet?

2. Ville personen begå brottet eller var det av misstag eller för att man var vårdslös?

3. Var brottet riktat mot en särskilt utsatt grupp?

Det finns en hel rad med omständigheter som kan få domstolen att höja eller sänka beloppet (BrB 29 kap.).

Dagsböter:

Detta kallas ofta för en inkomstbaserad bot. Domstolen bestämmer en fast summa som ska betalas under ett visst antal dagar – till exempel 400 kr under 60 dagar, vilket innebär att jag betalar 400 kr varje dag i 60 dagar.

Hur beloppet bestäms:

Detta är lite mer komplicerat. Domstolen behöver inte hålla sig till enbart inkomsten, utan de kan även ta hänsyn till personens förmögenhet och ekonomiska förhållanden i övrigt (BrB 25 kap. 2 § st. 2). Enligt min tolkning så kan detta innefatta ens sparpengar.

Det finns riktlinjer för hur domstolen borde bestämma beloppet (ÅM-A 2011/0299):

1. Utgå ifrån personens beräknade årsinkomst

2. Gör avdrag i och med den statliga inkomstskatten och eventuell underhållsskyldighet

Sveriges Domarförbund har varit med att ta fram dessa riktlinjer, det verkar alltså konstigt för mig om domstolarna inte skulle följa dem.

De rättsfall jag har sett har inte tagit upp sparpengar som en grund för att beräkna beloppet. Men, tyvärr så anger de inte alltid vad som ligger till grund för beloppets storlek.

Sammanfattning:

Jag förstår att det är frustrerande att inte få ett rakt ja- eller nej svar, men om jag skulle gissa så räknar domstolen inte vanligen med sparade pengar när de bestämmer bötesbeloppet för dagsböter.

Som sagt så kommer det inte påverka beloppet om det handlar om penningböter.

Om du har fler frågor eller funderingar så tveka inte på att skicka in en ny fråga!

Alicia Yngstrand
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1061)
2019-08-22 Straff för ungdomar vid ringa stöld
2019-08-22 Hur länge finns ett brott kvar i belastningsregistret?
2019-08-22 När gallras en uppgift om villkorlig dom och böter från belastningsregistret?
2019-08-19 Vad menas med påföljd i frihet?

Alla besvarade frågor (72167)